DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

BLISTRUP: Fagudvalget sætter gang i høring om mulig lukning af Plejecenter Udsigten

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Udvalget for “Ældre, Social og Sundhed” i Gribskov kommune sætter gang i høring om mulig lukning af Plejecenter Udsigten. Tomme boliger og ingen på venteliste får Udvalget for Ældre, Social og Sundhed til at sende et forslag i høring om en mulig lukning af Plejecenter Udsigten i Blistrup.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har på møde den 14. marts 2023 besluttet at sende en eventuel lukning af Udsigten Plejecenter i høring.

Baggrunden er, at der gennem længere tid har været begrænset søgning til plejecentret, og flere af plejeboligerne har i perioder stået tomme. Der forventes endnu færre beboere over tid og ringere mulighed for aktiviteter.

Dertil kommer, at plejecentrets lille størrelse og indretning gør, at det ikke er attraktivt at drive for nye plejeleverandører. Det viser den indledende markedsdialog med potentielle tilbudsgivere, som er sat i gang på baggrund af det kommende genudbud af tre plejecentre i kommunen inklusive demensdagcentret Holbohave.

Høringsperiode løber til og med d. 12 april 2023

Det er Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, der i første omgang skal vurdere sagen og komme med en anbefaling om, hvorvidt plejecentret skal lukke og hvornår, og formand Helle Lund håber, at beboerne og de pårørende vil hjælpe med at kvalificere udvalgets beslutning ved at afgive et høringssvar:

”Jeg forstår, at det kan være en svær situation, hvis det sted, hvor man bor, skal lukke, og man skal til at flytte i nye rammer. Jeg håber, at beboere og pårørende vil komme med deres input og perspektiver, så Byrådet i sidste ende kan træffe beslutning på det bedste grundlag. Hvis det ender med, at plejecentret skal lukke, vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe med, at overgangen til en ny plejebolig bliver så tryg som muligt.”

Helle Saugmann Lund (pressefoto)

Høringsperioden, der starter i dag den 15. marts 2023, løber til og med den 12. april 2023. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har besluttet, at de vigtigste høringsparter i sagen om en mulig lukning af Udsigten er beboere og pårørende, Senior- og Ældrerådet, Handicaprådet og Centerrådet på Udsigten. Disse parter får derfor udleveret det samlede høringsmateriale med henblik på muligheden for at afgive høringssvar. Det er dog muligt for enhver øvrig interesseret at afgive høringssvar.

Høringssvar skal sendes til sundhedsfaglig konsulent Birgitte Steentoft Zilmer på email: bszil@gribskov.dk

Eventuel lukning tidligst næste år

I høringsperioden kan høringsparterne komme med bemærkninger om en eventuel lukning af Udsigten Plejecenter. Det er også muligt at komme med bemærkninger i forhold til, om det skal ske fra en bestemt skæringsdato, eller om der skal være en længere tidshorisont.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal tage stilling til tidshorisonten ud fra to forslag, hvor plejehjemmet enten lukker i foråret 2024 eller i 2028. En eventuel lukning vil derfor tidligst kunne ske i 2024.

Pia Foght, næstformand i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, udtaler:

”Der vil selvfølgelig være nogen, der synes, at det er ærgerligt, og det er aldrig en lille ting at skulle flytte. Hvis vi beslutter at gå videre mod en lukning, er det heldigvis ikke noget, der sker i morgen. Jeg håber derfor, at beboere og pårørende forhåbentlig føler, at de har lidt tid til at indstille sig på en eventuel ny situation. Jeg tror på, at der andre gode tilbud, som borgerne vil blive glade for. F.eks. det spritnye og moderne plejecenter Helene Mariehjemmet i Troldebakkerne, som åbner næste år.”

Pia Foght (A) (pressefoto)

Det nye friplejecenter Helene Mariehjemmet forventes at åbne med 90 boliger i februar 2024. Det betyder, at antallet af plejeboliger i Gribskov Kommune samlet set vil stige i 2024, selv i tilfælde af en eventuel lukning af Udsigten Plejecenter.

Flytning ved eventuel lukning

Hvis der træffes endelig beslutning om lukning, vil Gribskov Kommunes Boligvisitation hjælpe beboerne med at vælge en ny plejebolig på et andet plejecenter. Gribskov Kommune ønsker, at beboere og pårørende skal føle sig trygge i processen, og vil sørge for grundig information og vejledning hele vejen igennem.

Hvis en beboer har et ønske om at flytte til et specifikt plejecenter, som kommunen anviser borgere til, vil kommunen kunne anvise ledige boliger til de personer, som har størst behov for den pågældende bolig. Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på, at borgerne fra Udsigten har et stort behov for afklaring af hensyn til deres tryghed omkring fremtiden.

Ønsker en beboer at flytte til en friplejebolig, dvs. på et såkaldt friplejehjem, vil Boligvisitationen give friplejecentret besked om, at beboeren ønsker at blive optaget på ventelisten til friplejecentret. Det er friplejecentret, der selv administrerer deres venteliste.

Reglerne om frit valg giver også mulighed for, at man kan flytte til en plejebolig i en anden kommune, hvis man ønsker. I så fald skal man selv kontakte den pågældende kommune.

Behandling af høringssvar

Den endelige beslutning om en eventuel lukning af Udsigten Plejecenter samt tidshorisonten bliver truffet i foråret 2023. Høringssvarene vil indgå i behandling på mødet i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed den 24. april 2023, i Økonomiudvalget den 24. april 2023 og endeligt i Byrådet den 2. maj 2023. Beboere og pårørende vil få direkte besked om byrådets beslutning.

Fakta om Udsigten Plejecenter

Plejecentret på Kirkevej 35 A-D i Blistrup (3230 Græsted) har 28 boliger, hvoraf de 22 pt. anvendes som plejeboliger, mens de sidste seks anvendes til midlertidige pladser. Plejen til beboerne varetages af Attendo, som Gribskov kommune har kontrakt med om driften af Udsigten. Driften af Udsigten fra 1. december 2023 indgår i genudbud af plejecentre samt Holbo Have.

(udgivet d. 15 mar. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *