DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Åbent henvendelse til borgmesteren, Morten Dahlberg og Jens Rane Holck

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Til borgmester Bent Hansen (V), Morten Dalberg (S), Jens Rane Holck (SF).


Henvendelse om trafiksikkerhed for folkeskolernes elever i Gribskov Kommune.
Tilbage i august 2023 gennemførte Socialdemokratiet, SF og Cyklistforbundet en cykelevent, hvor vi cyklede for elevernes trafiksikkerhed.
Et af formålene med turen var at opsamle erfaringer om trafiksikkerhed for elever på cykel til og fra skole.
Vi gjorde særligt tre erfaringer:
Cykelstier til og fra de større bysamfund i kommunen er generelt gode og udbyggede.
Cykelstier i byerne hænger ikke sammen.
Belysning ved skolerne bør være bedre.

Erfaring 1. Cykelstier til og fra de større bysamfund i kommunen er generelt gode og udbyggede.

I en kommune som Gribskov Kommune med mange kvadratkilometer kan man altid ønske sig flere cykelstier. Generelt må det dog siges, at de større stisystemer mellem byerne er udbyggede. Man kan cykle fra Gilleleje i nord til Annisse i syd ad cykelstier, næsten hele vejen, og ligeledes også fra Esrum i øst til Vejby i vest, næsten hele vejen. Dog er det også en erfaring, at stisystemet er bedst udbygget i den vestlige del af kommunen omkring Helsinge og at de nord og sydgående cykelstier er mere sammenhængende end på tværs af kommunen.

Anbefaling: Der igangsættes et administrativt arbejde med kortlægning af cykelstier mellem de større bysamfund med henblik på en vurdering af behovet for udbygning af cykelstisystemet på tværs af kommunen (øst/vest).
Ligeledes bør en cykelsti fra Dronningmølle til Esrum fremmes og prioriteres højt på stiplanen, og ikke mindst afsættes med budget i det kommunale anlægsbudget. Det vil have stor betydning for elever og borgere fra Dronningmølle og Villingerød, som har behov for at cykle til Esrum og til Tingbakkeskolen. Ligeledes vil en cykelsti fra Dronningmølle ad Munkerup Strandvej til Gilleleje, Bonderupvej, også have betydning for elever til Gilbjergskolen og borgerne i området.

Erfaring 2. Cykelstier i byerne hænger ikke sammen.

I de større bysamfund, f.eks. Helsinge, Gilleleje, Græsted, Vejby, Blistrup, er der flere mindre og gode cykelstier. Problemet er her, at de ikke er sammenhængende, så man som cyklist (elev) er nødt er færdes ad gader med tæt trafik i morgentimerne. Hovedgaden i Græsted er ikke særlig god at færdes ad mellem kl. 07.30 – 08.00. For en elev på Gribskolen skal man kunne orientere sig på en smal gade med bilister i begge retninger, gående og andre cyklister ligeledes i begge retninger. Den samme problemstilling gør sig gældende i Gilleleje (Bonderupvejen) og ikke mindst også i Helsinge i vejsystemet omkring Nordstjerneskolen.

Anbefaling: Der igangsættes et administrativt arbejde med kortlægning af cykelstier i byer med skoler med henblik på en vurdering af behovet for udbygning af eksisterende stisystemer i byerne til sammenhængende stisystemer. Skolebestyrelserne inddrages i dette arbejde. Det færdige resultat optages i anlægsbudgettet og fremmes i Stiplanen.

Erfaring 3. Gadebelysning ved skolerne bør være bedre.
Gadebelysning ved skolerne er afgørende for trafiksikkerheden i årets mørke timer. Gadebelysning ved fodgængerovergange, og på gaderne omkring skolerne med mange slags trafikanter i de mørke timer om vinteren, vil øge trafiksikkerheden. En umiddelbar vurdering er, at der mangler gadebelysning på Thorsmosevej ved Bjørnehøjskolen og ved fodgængerfeltet på Sankt Helene Skole, Afd. Tisvilde.
Anbefaling: Det politiske udvalg beder Administrationen om en status på belysning ved fodgængerovergange i byer med folkeskoler. Herefter politisk behandling og beslutning om forbedring, hvor det vurderes nødvendigt.


Allan Nielsen, Socialdemokratiet i Gribskov Kommune

Kirsten Rolfsager, Formand for Formand for SF i Gribskov Kommune

Elise Dahl, Formand for Cyklistforbundet i Gribskov Kommune

Allan Nielsen (tv), Kirsten Rolfsager og Elise Dahl (Pressefoto)

(udgivet d. 4 okt. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *