DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

4. klasserne i Gribskov kommune er IKKE med i nyt stort landsdækkende projekt “Kend dit land” og muligheden for en minidannelsesrejse og møde Danmarks kultur, natur og historie.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier
Hele 4 ministre er gået sammen om projektet “Kend dit land“, for at give landets 4. klasser mulighed for, at komme ud på minidannelsesrejse og møde Danmarks kultur, natur og historie – Kend dit land er en del af regeringens fyrårnsprojekt hvor f.eks Halsnæs og Helsingør deltager men ikke Gribskov kommune, som helt sikkert vil undre en del forældre rundt om i kommunen, for der skal ellers mere end 8.000 elever fra i alt 201 skoler (folkeskoler og frie grundskoler) med rundt på ”Kend dit land” i skoleåret 2019/2020.

Bag om “Kend dit land”:
Danmarks børn skal med bus se kultur, natur og historie: Opgavefordeling mellem kommuner og staten.

Projektet er et samarbejde mellem stat og kommuner.

Staten yder tilskud til turene, udarbejder turforslag og undervisningsmateriale og står for kommunikation om Kend dit Land-initiativet. 

Kommunerne står for al øvrig planlægning og gennemførelse af turene, herunder bookning af busser, overnatning og besøgssteder. Der er en høj grad af metodefrihed lokalt til selv at tilrettelægge undervisningsforløb i tilknytning til turene. Efter turenes gennemførsel indsender kommunerne afrapporteringer med regnskab og selvevalueringer af turene.

En bustur er som udgangspunkt planlagt til at inkludere én overnatning og 2-4 besøgssteder. Antallet af overnatninger og besøgssteder kan dog udvides i den lokale planlægning af turene. Det skal dog bemærkes, at turen til Lolland-Falster (tur 15) er udarbejdet som en fuld pakke, hvor man besøger alle de anførte besøgssteder.

Klasser med elever med særlige behov kan få dispensation til at tage på en endagstur.

Herunder kan du læse mere i pressemeddelelsen fra Kulturministeriet, om det store landsdækkende projekt “Kend dit land”, som Gribskov kommune ikke deltager i med 4. klasserne.
Sidst i artiklen er nogle links til projektet som fortæller meget mere om det store landsdækkende projekt.

Pressemeddelelse: Nu skal tusindvis af børn på mini-dannelsesrejser.

Pressemeddelelse: Skolebørn fra landets 4. klasser får nu mulighed for at blive klogere på Danmarks kultur, natur og historie. Over 8.000 børn fra 55 kommuner rundt omkring i landet bliver nu en del af regeringens fyrtårnsprojekt ”Kend dit land”.
Fra Bornholm i øst til Holstebro i vest og fra Thisted i nord til Lolland i syd. Stort set alle egne er repræsenteret i det omfattende dannelsesprojekt ”Kend dit land”, som i skoleåret 2019 og 2020 sender tusindvis af børn fra landets 4. klasser på opdagelsesrejse i hver en krog af Danmark. 

Turene, der strækker sig over to dage, går til blandt andet Vadehavet, hovedstadens store kulturinstitutioner, nordjyske fiskerlejer, fynske landsbyer og økologiske landbrug på Langeland. På den måde kommer børnene til at opleve mange af de smukke naturområder og det kulturliv, der fortæller vores lands historie, og de kommer til at opleve egne af landet, de normalt ikke ser. 

Fire ministre står bag tiltaget, der nu sender skolebørn fra 55 af landets kommuner på opdagelsesrejser rundt i hele landet. 

Kulturminister Mette Bock siger:
”Jeg er virkelig glad for den store interesse, der har været for ’Kend dit land’. Det er dejligt, at så mange kommuner nu får mulighed for at sende deres børn på mini-dannelsesrejser rundt omkring i Danmark. Det bedste, vi kan give vores børn, er en forståelse af, hvem de selv er – og hvad det er for et land, de bor i. Hvis man ved, hvilket stof man er gjort af, så er det nemmere at møde den store verden med åbenhed. Det har vores børn brug for.”

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:
”Det er en stor gevinst, at så mange børn nu får mulighed for at opleve mere af det land, vi bor i. Det er en vigtig del af dannelsen at vide, hvad det vil sige at have hjemme i Danmark.”

Undervisningsminister Merete Riisager siger:
”Børn skal kende det land, de bor i. Det er meget positivt, at så mange skoler og kommuner ønsker at sende deres elever ud i landet for at opleve dansk kultur, natur og historie. Det kan være med til at udvikle børnene og give dem nogle perspektiver, de ikke kan få i klasselokalet. Jeg glæder mig også over, at en del frie grundskoler har valgt også at benytte tilbuddet.”

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen siger:
”Når man kender naturen, så passer man også bedre på den. Det er derfor fantastisk godt nyt, at der er så mange børn, der nu kommer ud i naturen og bliver inspireret af vores rige og spændende natur i Danmark.”

”Kend dit land” blev afprøvet som pilotprojekt i efteråret 2018, hvor i alt 3.000 elever fra ni af landets kommuner deltog. 

Fakta om projektet
”Kend dit land” sender 4. klasseelever på mini-dannelsesrejser i Danmark, hvor de får mulighed for at møde nye egne af landet med det bedste af Danmarks kultur, natur og historie. 

Skoler fra hele landet blev i foråret 2019 inviteret til at medvirke i projektet, og mere end 8.000 elever fra i alt 201 skoler (folkeskoler og frie grundskoler) fordelt på 55 forskellige kommuner får mulighed for at deltage i ”Kend dit land” i skoleåret 2019/2020. 

Der er i alt 15 skræddersyede ture tilknyttet ”Kend dit land”, som skolerne kan vælge imellem, og turene byder på nogle af landets bedste kultur- og naturtilbud for børn. I skoleåret 2019/2020 kommer alle turene i spil, og det betyder, at skolebørnene kommer ud i alle egne af landet. 

”Kend dit land” fortsætter med årlige ansøgningsrunder frem til 2022, og der er på finansloven 2019-2022 afsat i alt 72,9 millioner kroner til projektet. 

Læs mere om projektet 

Se videoer om projektet

Her kan du se hvor skolebørnene kommer fra i landet

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/kend-dit-land-danmarks-boern-skal-med-bus-se-kultur-natur-og-historie/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *