DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Ny pulje i Gribskov: ”Sammen om sundhed og trivsel”.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Workshop i Gribskov Kultursal d. 25 februar 2019.

På trods af et rigt foreningsliv, masser af muligheder for aktiviteter og deltagelse i sociale fællesskaber, føler mange mennesker sig ensomme i Gribskov. Det viser den nyeste sundhedsprofil for Gribskov og det skal der gøres noget ved, hvis det står til Udvalget for Forebyggelse og Idræt (FI). Udvalget lancerer til maj en pulje, kaldet ”Sammen om sundhed og trivsel”. Puljen, som er på en million kroner, skal kunne søges af lokalsamfund, foreninger, virksomheder m.fl., til projekter der vil styrke sundhed og trivsel.

Og det er ikke kun den mentale sundhed, der er kritisk for borgere i Gribskov. Andelen af borgere med et alt for højt alkoholforbrug er steget fra 9 til 11 %. Hvis det ikke var nok, så er der nu flere borgere med svær overvægt end nogensinde før, hele 18 % af borgerne i Gribskov har en BMI over 30. Resultaterne kommer fra den sundhedsprofil, som gennemføres hvert tredje år i Region Hovedstaden – og der er plads til forbedringer.

Alt det skal der gøres noget ved, og derfor inviterer Udvalget for Forebyggelse og Idræt borgere, foreninger, virksomheder, erhvervsliv, kulturinstitutioner, studerende mv. til at udvikle fælles løsninger. ”Når det handler om at udvikle gode samfund med aktive medborgere, hvor ingen mennesker sidder alene, er det ikke tilstrækkeligt med kommunale indsatser, her må vi sammen gøre en fælles indsats” fremhæver Trine Egetved Sørensen formand for Udvalget for Forebyggelse og idræt.

Trine Egetved-Sørensen (C)

Netop handling er overskriften for den forestående workshop mandag d. 25. februar 16.30-20.30 i Gribskov kultursal, og ønsker man at gøre en forskel, er det bare at møde op. Måske kan små midler hjælpe et godt tiltag på vej, måske vil man afprøve og tilpasse et produkt eller en service med en konkret brugergruppe i et pilotprojekt, måske kan noget, der har virket et andet sted, med puljens midler, implementeres og virke i Gribskov. Alle gode, vilde, sjove og konkrete ideer er velkomne.

Pressefoto af Rikke Ulk fra Antropologerne.

Workshop og puljen ”Sammen om sundhed og trivsel”

Udvalget for Forebyggelse og Idræt har besluttet at udmønte cirka 1 million i en “Samskabelsespulje”. Formålet med puljen er, at få andre aktørers ideer til gode løsninger i forhold til udmøntningen af kommunes sundhedspolitik. Et af de fire principper i sundhedspolitikken er, at “Sundhedsarbejdet er en fælles opgave – på tværs af forvaltningsområder og i samarbejde med leverandører, frivillige, foreninger og andre lokale aktører”. En pulje er én måde at forsøge sig med dette. Der er deadline for puljeansøgninger 1. maj 2019, kriterier og ansøgningsskema vil fremgå at Gribskov.dk, når de er besluttet i slutningen af marts.

For at understøtte gode ideer og muligheder på tværs af forskellige aktører inviterer Udvalget for Forebyggelse og Idræt til en workshop mandag d. 25. februar 2019. læs mere om invitation og tilmelding på aktivgribskov.dk under nyheder.

Negativ udvikling i Gribskov

Når det handler om risikabel alkoholadfærd, dvs. et alkoholforbrug på over 21 genstande om ugen for mænd og 14 genstande om ugen for kvinder, er der generelt flere mænd i aldersgruppen 55 til 79 år. Når det gælder rusdrikkeri, dvs. mere en 5 genstande ved samme lejlighed, er andelen størst for de 16-24 årige. Selvom andelen af borgere med moderat overvægt i Gribskov kommune, har været stabil siden 2013 med 37%, har der i perioden været en betydelig stigning på 5 procentpoint i forhold til borgere med svær overvægt. Der findes ingen kønsforskel i andelen af borgere med svær overvægt. Positivt for både alkoholforbrug og overvægt er, at mange faktisk ønsker at ændre livsstil. Sammenligner man med forrige undersøgelser, er den mentale sundhed i Gribskov Kommune blevet dårligere, dog er den bedre end regionsgennemsnittet når det handler om ”Dårligt mentalt helbred” og ”Højt stressniveau. Det er særligt de helt unge kvinder 16-24 år samt de ældre kvinder på 80+, der slår ud med dårligt mental sundhed.

Fakta om sundhedsprofilen

‘Sundhedsprofilen for Gribskov, er en del af den nationale undersøgelse ”hvordan har du det 2017’”, som blev offentliggjort i marts 2018, giver et godt indblik i, hvordan det går med sundheden i Danmark.

Sundhedsprofilen for Gribskov, bygger på data fra 2.744 borgere i Gribskov Kommune. Der blev i alt udsendt spørgeskemaer til 4.900 borgere i Gribskov, hvilket er en svarprocent på 56. Borgerne blev spurgt til rygning, alkoholvaner, kost, fysisk aktivitet, vægt, mental sundhed, brug af euforiserende stoffer, seksuel adfærd og kronisk sygdom.  

Sundhedsprofil 2017 er den fjerde undersøgelse af danskernes livsstil i forhold til udvikling i sundhed. Undersøgelsen er gennemført i samtlige kommuner og regioner. De foregående sundhedsprofiler blev udgivet i 2007, 2010 og 2013.

Du kan findes Sundhedsprofilen for Gribskov, på Gribskov.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *