DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

VIDEO: Udvalgsformand deltog i udsættelse af ørredyngel i Øllemose Å

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

UNNERUP: Torsdag d. 17 november 2022 kl. 13 var der udsættelse af ørredyngel i Øllemose å, som er en del af Højbro Å-systemet. Byrådsmedlem og udvalgsformand Brian Lyck Jørgensen var med til, at udsætte de mange små fisk i åen med et lille fiskenet som først blev hentet i en spand fra en lille ladbil med de mange små fisk.

Dagens udsætning af ørredyngel skete, der hvor Øllemose Å krydser Møngevej nær Unnerup, som vist på kortet herunder med en rød cirkel.

Udsættelse af dagens ørredyngel omkring den røde cirkel på kortet
(Pressemateriale udsendt af Gribskov Kommune)

Indtil 1950’erne var der store ynglende bestande af ørreder og andre fiske arter i Gribskov Kommunes vandløb. Forurening, reguleringer, oprensninger og overfiskeri reducerede fiskebestandene kraftigt.

Siden da er der forsøgt at yde en god indsats for at forbedre tilstanden i vandløbene, og der er igennem årene blevet udsat ørredyngel mange steder. Gribskov Kommunes jævnlige undersøgelser af fiskebestanden i vandløbene har vist, at der i øjeblikket er mangel på ørreder i Højbro Å systemet og Pøle Å systemet, og at det giver mening at udsætte ørredyngel på strækninger med ørredpotentiale.

Derfor er der ansøgt og givet tilladelse fra Fiskeridirektoratet og DTU Aqua til at fordele i alt 5.700 stk. ½ års ørreder.

Fotoserie fra udsættelsen

Baggrunden for udsætningen i Pøle Å – systemet, hvor der ikke er adgang til havet på grund af Arresø og stemmeværkerne i Frederiksværk er, at den manglende bestand ikke kan genskabes ad naturlig vej ved opgang af havørred. Håbet er, at vi med udsætningen af fiskeyngel i år (og måske til næste år) kan booste udviklingen og skabe en tilstrækkelig stor bestand af kønsmodne stationære bækørreder til, at den kan opretholdes naturligt.

Videoklip fra dagens udsættelse af ørredyngel

Video/foto: ©2022 Mediehuset Kattegat

(udgivet d. 17 nov. 2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *