DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: Venstre glæder sig til drøftelserne forud for et kommende sundhedshus i Gribskov kommune.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

DEBATINDLÆG:

Alle i Venstres byrådsgruppe og bestyrelse, men ikke mindst venstres medlemmer af Ældre, Social- og Sundhedsudvalget glæder sig til de kommende drøftelser om hvilke opgaver et kommende sundhedshus i Gribskov Kommune skal indeholde.

I forbindelse med budgetvedtagelsen afsatte vi 2.5 mio i 2019 og 2020 til etablering af Sundhedshus, der bl.a. skal rumme en samling af en række sundhedsfaglige områder for at sikre en ordentlig velfærd, stærke faglige miljøer og afledte synergier. 

Budgetaftalen beskriver, at sundhedshuset indeholder en akutfunktion, hjemmesygeplejen, tandklinik og genoptræning. I forbindelse med etableringen af sundhedshus er der indlagt en besparelse på 1.7 mio fra 2022 på tandplejen.

Fra Venstres side er vi naturligvis enige i de opgaver, der er nævnt i budgetaftalen skal være indeholdt, men det nære sundhedsvæsen udvikler sig nærmest dag for dag og opgaverne, som kommunerne skal løse fremover bliver ikke færre, og derfor er vi glade for, at vi i forbindelse med de drøftelser, der har været i Ældre, social- og sundhedsudvalget er enige i udvalget om, at det ikke i første omgang drejer sig om mursten eller hvor et eller evt. flere sundhedshuse skal etableres i kommunen.

Det er vigtigt først at få drøftet, og blive enige om, hvad begrebet “sundhedshus” dækker over. 

Det er vigtigt at vores tætte samarbejdspartnere på sundhedsområdet, Region og praktiserende læger er enige/har forståelse for vores definition af “sundhedshus”. Herunder hvad der forventes, at kunne varetages i et sundhedshus i Gribskov Kommune. Det nære sundhedsvæsen kræver, at vi samarbejder på tværs af sektorer både i og uden for kommunen.

Kan vi f.eks. i samarbejde med de praktiserende læger tilbyde nogle af de kommunale tilbud i lægehusene. Vi tænker det kunne være hjemmesygepleje, sundhedsplejerske, socialrådgiver m.fl. der kunne være i lokaler i tilknytning til lægehusene. 

Vi skal også tænke på demografien både i forhold til de borgere, der skal serviceres af kommunen, men vi er også nødt til at have demografien in mente i forhold til dem, der skal levere ydelserne. 

I Venstre ser vi frem til de videre drøftelser om dette vigtige emne og det første møde, der er indbudt til den 4. Februar 2019 med Handicapråd, ældreråd samt repræsentanter for patientforeninger, frivilligcentre, seniorcentre og praksissektoren.

På mødet gives der en status for de udfordringer i “Det nære sundhedsvæsen” som kommunen står over for. 

På baggrund af dette oplæg vil der være drøftelser af:

-Hvilke funktioner det vil være vigtigst at møde som borger i et kommende sundhedshus

-Hvilke typer af opgaver og funktioner vil skabe mest synergi for borgerne ved at være placeret i samme hus.

Det er vigtigt, at alle der kan give input til dette for kommunen meget vigtige område bliver inddraget, derfor vil jeg som gruppeformand for Venstre anbefale at flere af de stående udvalg bliver inddraget ligesom andre end de praktiserende læger, f.eks. fysioterapeuter, kiopraktorer og tandlæger inddrages, da de også må forventes at kunne bidrage med input. 

Vi burde lige stoppe op og overveje om opgaver i et sundhedshus ikke er så vigtigt for borgerne i vores kommune, at det var et emne at “samskabe” om med borgere og alle interessenter.

Endelig mener vi også, at vi nødt til at vurdere, hvordan udspillet til sundhedsreform påvirker opgaverne i et sundhedshus.  

Det er utrolig vigtigt, at vi er enige om indhold, før vi tager stilling til hvad der evt. skal bygges og hvor et eller evt. flere sundhedshuse skal placeres. 

Venlig hilsen

Birgit Roswall

Gruppeformand venstre

Birgit Roswall (V)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *