DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Ungeliv i Gribskov: Temaudvalg klar med anbefalinger

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Temaudvalget ”Ungeliv i Gribskov” har gennem det seneste år talt med et udsnit af unge om deres ønsker til et godt ungeliv. Udvalget afslutter nu deres arbejde og sender anbefalinger videre til kommunens fagudvalg.

De unge er generelt glade for deres sociale liv med vennerne, og de er tilfredse med udbuddet af fritidsmuligheder og fritidsjobs. Til gengæld kunne de ønske sig flere busser i de sene timer, bedre belysning på cykelstier og ved busstoppesteder og flere steder at mødes med vennerne.

Tre skoleklasser har i løbet af sidste år været med til at gøre politikerne i temaudvalget Ungeliv i Gribskov klogere på, hvad der udgør et godt ungeliv. Temaudvalget har været i dialog med 8. klasserne fra henholdsvis Bjørnehøjskolen i Annisse og Gribskolen i Græsted samt unge fra 1.g på Gribskov Gymnasium.

Og det har været en god oplevelse, fortæller formand for temaudvalget Trine Egetved:

”Det har været meget positivt at have den her brede dialog med hele klasser og årgange. De unge har gode idéer og vil rigtig gerne selv deltage og gøre en indsats. Det ser vi bl.a. med Karls Café, som har skabt muligheden for en ny form for fællesskab. Opgaven for os politikere er at blive ved med at lytte og skabe de rette rammer, så de unge kan udfolde de positive fællesskaber på forskellige måder.”

Trine Egetved (C) (pressefoto)

Forsøg med ungdomscafé en succes

I foråret igangsatte udvalget prøvehandlinger i Ramløse og Græsted med målet om at etablere mødesteder/cafétilbud for de unge. Mens det i Ramløse viste sig svært at komme rigtig i gang, havde man i Græsted mere held med arbejdet.

De unge fra Gribskolen i Græsted ønskede et cafétilbud, som er åbent i weekenden. På den baggrund åbnedes Karls Café på Karlsminde i samarbejde med Ungdomsskolen. Det viste sig hurtigt, at de unge også ville være med til at drive caféen; stå for indkøb, økonomi og sikre hygiejnen. Godt 20 unge har derfor i løbet af sidste år været med til at bruge og drive caféen med støtte fra en voksen medarbejder.

Temaudvalget støttede projektet med 25.000 kroner ved opstart, og på deres sidste møde valgte de at støtte med yderligere 25.000 kroner, så prøvehandlingen kan forlænges til juni måned i år. Herefter er planen, at Udvalget for Skole, Børn og Familie får en afrapportering fra Ungdomsskolen og kan tage stilling til, om caféen skal fortsætte.

Kræver tid og fokus

Mathias Zilberberg, næstformand i temaudvalget Ungeliv i Gribskov, er også positiv omkring forløbet:

”Vores dialog med de unge viser, at der er grobund for at samarbejde om nogle bæredygtige tilbud til de unge. Det lover godt, når de unge også selv løber med bolden og vil være aktive i at få det til at fungere. Prøvehandlingen i Ramløse viser samtidig, at det kræver tid og fokus at få noget op at stå, og det er ikke altid, at det lykkes i første omgang.”

Mathias Arnvig Zilberberg (SF) (pressefoto)

Temaudvalget sender en anbefaling videre til Udvalget for Skole, Børn og Familie om, at man går videre i samarbejdet med de unge omkring et værested i Ramløse, men at det med fordel kan forankres i en forening, skole eller lignende.

Blandt temaudvalgets samlede anbefalinger til fagudvalget lyder det i øvrigt, at der skal arbejdes med at synliggøre tilbud og muligheder for de unge i endnu højere grad, da mange unge ikke kender de kommunale tilbud til deres årgang eller ved, at de selv kan påvirke indholdet af tilbuddene ved at engagere sig.

De konkrete ønsker om busser og belysning sender temaudvalget videre til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø med en anbefaling om at tage det med i overvejelserne ved fremtidige projekter omkring busdriften i kommunen.

(Pressefoto: Gribskov kommune)

Fakta: Temaudvalget Ungeliv i Gribskov

Byrådet besluttede ved sidste konstituering, at der skulle etableres temaudvalg i hele byrådsperioden, og at det første skal arbejde med ungeområdet. Formålet med temaudvalget er at skabe en anden platform for de stående politiske udvalg til at arbejde fokuseret og afprøve nye metoder.

Temaudvalget Ungeliv i Gribskov har haft fokus på at undersøge, hvad det gode ungeliv er, og hvad der skal til for at gøre ungelivet i Gribskov endnu bedre. Man har ønsket en forebyggende tilgang til arbejdet, så der skabes grobund for, at alle unge indgår i forskellige fællesskaber. Metoden har været at afprøve tiltag gennem prøvehandlinger.

(udgivet d. 27 jan. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *