DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Udsholt Renseanlæg bliver nedlagt – til gavn for økonomi og lokalmiljø.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

En tilfreds bestyrelse for Gribvand Spildevand A/S kan i dag annoncere, at Udsholt Renseanlæg skal nedlægges i løbet af de kommende år. Ifølge bestyrelsesformand Jannich Petersen er det et stort aktiv for lokalområdet, men også kommunens øvrige borgere kan se frem til fordele i form af bedre og mere effektiv spildevandsrensning.

Gribvand Spildevand A/S er i gang med en stor omstrukturering af spildevandsrensningen i kommunen med det formål at gøre spildevandsrensningen både mere effektiv, klimavenlig og økonomisk bæredygtig.

En central del af Gribvand Spildevands strategi er, at kommunens mindre renseanlæg skal nedlægges. Sidste år sendte Gribvand Spildevand en udbygning af renseanlæggene i Gilleleje og Udsholt i udbud – med det mål at kunne nedlægge kommunens øvrige renseanlæg. Det vindende firma VAM A/S foreslog dog en løsning, der gør det muligt at nedlægge Udsholt Renseanlæg, og det har Gribvand Spildevands bestyrelse netop vedtaget. ”Det er en rigtig god løsning, VAM har givet os mulighed for at realisere. Driften af spildevandsrensningen bliver nemlig langt mere effektiv, når den fremadrettet alene finder sted på renseanlægget i Gilleleje,” fortæller bestyrelsesformand Jannich Petersen.

Bestyrelsesformand Jannich Petersen
(Pressefoto)

Fra renseanlæg til pumpestation

I løbet af 2021 eller 22 vil Udsholt ophøre som renseanlæg og overgå til pumpestation. Det betyder, at stort set alle bygninger bliver revet ned – bortset fra de to store tanke, der bliver ombygget til bassin til opmagasinering af vand under regn – et såkaldt forsinkelsesbassin. Tankene vil blive skjult af bevoksning, og resten af anlægget kommer til at henligge som grønt område, der dog vil forblive indhegnet.

”Det er en kæmpe fordel for lokalområdet omkring Udsholt og Rågeleje, som vil blive endnu mere attraktivt end i dag. Nedlægningen betyder nemlig, at der stort set ikke vil være nogen aktivitet på anlægget længere. Den tunge trafik vil ophøre, og der vil ikke være andet tilsyn end en mand, der kommer og tjekker bassinet hver eller hver anden uge. Desuden vil eventuelle lugtgener forsvinde helt,” siger Jannich Petersen og understreger, at det ikke bliver på bekostning af Gilleleje:

”Selvom der fremover vil blive renset langt større mængder spildevand i Gilleleje, kommer det ikke til at give større miljøbelastning i området. Simpelthen fordi spildevandsrensningen kommer til at foregå langt mere effektivt på det nye anlæg, som vil stå fuldt udbygget i starten af 2021.”

Godt for økonomien

Nyheden er allerede formidlet til de lokale beboere i området ved Udsholt, og bestyrelsesformanden glæder sig over nu at kunne sprede den gode nyhed ud i det offentlige rum. Ikke mindst fordi nyheden indebærer, at spildevandsrensningen i kommunen bliver både mere effektiv og billigere på sigt – til gavn for borgerne.

”Omstruktureringen er helt afgørende for økonomien i spildevandsrensningen. Det har allerede nu den fordel, at for første gang, siden Gribvand Spildevand blev dannet i 2010, vil taksterne næste år være uændrede i forhold til 2019. På længere sigt håber vi ligefrem, at vi vil kunne sænke taksterne. Men alene det, at taksterne ikke stiger, og at de heller ikke følger pristalsreguleringen, er en meget positiv udvikling,” afslutter en tilfreds bestyrelsesformand.

Fra et renseanlæg i Gribskov kommune.
(Arkivfoto: Mediehuset Kattegat)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *