DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Samarbejdet mellem fælles vandværksadministration ramt af uro.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Følgende er at læse på Tisvilde Vandværks hjemmeside:

Orientering fra bestyrelsen om uro vedr. samarbejdet i den fælles vandværksadministration.

Orientering om uro vedr. samarbejdet i den fælles vandværksadministration.

Tisvilde Vandværks bestyrelse håber, at det nuværende samarbejde mellem Baunehøj, Asserbo,
Smidstrup, Vejby og Tisvilde vandværker kan fortsætte, selvom dette måtte kræve en
udskiftning af bestyrelsen for Asserbo Vandværk.

Tisvilde Vandværk har igennem mange år samarbejdet med Vejby Vandværk, Baunehøj Vandværk,
Asserbo Vandværk og Smidstrup Vandværk, både med fælles samarbejdsaftaler mellem alle vandværkerne,
og individuelle aftaler vandværkerne imellem. Administrationen foregår fra Baunehøj Vandværks lokaler i Skærød.

Bestyrelsen for Baunehøj Vandværk har imidlertid besluttet at opsige samarbejdet med Asserbo
Vandværk. Det betyder, at Baunehøjs personale fra den 31. december 2018 ikke mere skal servicere
Asserbo Vandværk hvad administration og drift angår. Baggrunden for opsigelsen er, at Baunehøj
efter mere end et års samarbejde med Asserbo Vandværks nuværende bestyrelse ikke fornemmer den
gensidige respekt og tillid, som Baunehøj ønsker at basere samarbejdet på og som samarbejdet foregik
på med den gamle bestyrelse og foregår på med bestyrelserne for Smidstrup-, Tisvilde- og Vejby Vandværker.

Asserbo Vandværk har i forbindelse hermed fremsat forskellige beskyldninger mod Baunehøj Vandværk
– se nyhedsbrev nr. 3 på vandværkets hjemmeside. Disse beskyldninger er imødegået af Baunehøj
– se vandværkets hjemmeside. Bemærk, at ”fejlkonteringerne” er sket efter aftale vandværkerne
imellem på et tidspunkt, hvor der arbejdedes mod en fusion.

Der er endvidere fremsat forskellige påstande om, at administrationen skulle have været alt for omkostningstung.
De beregninger mv. der henvises til, medtager imidlertid ikke alt det almindelige arbejde,
en vandværksadministration indebærer.

Bestyrelsen for Tisvilde Vandværk beklager den opståede uro og imødeser en vis mindre stigning i
administrations- og driftsudgifter under hensyn til, at der nu bliver et vandværk mindre til at bære
udgifterne.

På den anden side stiller bestyrelsen for Tisvilde Vandværk sig uforstående overfor den manglende
mulighed for at videreføre det gunstige samarbejde og håber at en – i givet fald – ny bestyrelse i
Asserbo Vandværk vil kunne se det formålstjenlige i et fortsat respekt- og tillidsfuldt samarbejde.

Den 6. september 2018, Bestyrelsen for Tisvilde Vandværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *