DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Ro på skolernes økonomi i Gribskov

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Udvalget for Skole, Børn og Familie (SBF) har gennemført en evaluering af skolernes tildelingsmodel. En evaluering som alle partier i byrådet har været med til at igangsætte og derefter uddelegeret til SBF at tage en beslutning om en fremtidig model. Tirsdag den 11. april 2023 traf vi endelig en beslutning om at sende den foreløbige model i høring, og siden hen vil vi overlade til byrådet at træffe den endelige beslutning, skriver flere byrådsmedlemmer i en fælles pressemeddelelse.

Der har været meget tovtrækning, men faktum er, at den hidtidige model trådte ved siden af fra dag et. Skolerne er blevet drevet, men hvert år har der været behov for at tildele flere penge til én skole, som så er taget fra de andre skoler. Der har været alt for meget politisk indblanding i et område, som fungerer bedst med forudsigelighed i den økonomiske styring fra år til år. Med denne evaluering og justering af tildelingsmodellen kommer der en ensartethed i fordelingen af midler til alle skoler. 

Partier som vil lave ballade undervejs, skylder at forklare, hvorfor de ikke satte nogle andre parametre op til evalueringen og ikke har foreslået noget med rettidig omhu. Evalueringen startede allerede tilbage i oktober 2022. 

Modellen for tildeling af midler til folkeskolen skal nemlig være økonomisk ansvarlig. Den skal sikre alle skoler får tilstrækkelig finansiering, og så skal den sikre et retfærdigt og rimeligt serviceniveau mellem skolerne. Dette skal ske langsigtet og gennemskueligt. Der skal desuden også tages højde for det specialpædagogiske område, som fylder halvdelen af vores budgetter. 

Ovenstående er vi enige om – alt andet er ballade, som kun forlænger usikkerheden for skolerne.

Hvis vi er underfinansierede og befinder os i svære tider demografisk og trivselsmæssigt, så må vi i det mindste kunne tilbyde stabile arbejdsforhold for vores ansatte, som jo løser en bunden opgave. Alle børn, som vokser op i vores kommune skal tilbydes lærings- og dannelsesmuligheder, og lære så meget som muligt, og det skal ske på lige vilkår uanset hvilken kommunal skole de er tilknyttet, stor som lille skole osv.

Med evalueringens forslag til ny model forlader vi det ensidige fokus på den tekniske term dækningsgrad. De rigide rammer med fokusering på dækningsgrad har givet udfordringer i forhold til, hvor mange aktiviteter, der ellers var plads udover mindstekravet for undervisning, hvilket ikke har taget hensyn til hovedopgaven – altså hverdagen i klasselokalet. Udvalget er enige om at en øget klassetildeling er den naturlige arvtager efter dækningsgraden. Det er trods alt i klassen man dannes og i mødet med læreren, man bliver til elev. 

Vores tre partier anbefaler en model, hvor den meget store klasse tilføres flere midler oven på klassetildelingen, som så kan bruges til tolærerordninger og/eller pædagogisk samarbejde. 

Det som skal bringe tildelingsmodellen ind i fremtiden, er det forudsigelige i denne simple tildeling efter skoleklasser. Skolelederne ved hvad de har og skal ikke vente på en endelig fordeling af tilskud til september, når skoleåret er startet. Lærere og pædagoger får mere arbejdsro til det pædagogiske arbejde, og børnene får bedre forudsætninger for at trives og lykkes – I hele kommunen. 

Det er en bunden opgave at tilbyde alle børn en tryg folkeskoletid. Det gør vi bedst i et fælles og sammenhængende skolevæsen. 

Morten Dahlberg Nielsen (A), Tue Villebro (V), Helle Blomsterberg (V) og Jens Rane Holck (F).

(Genrefoto)

(udgivet d. 13 apr. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *