DOT – Din Offentlige Transport.

Pressemeddelelse 22. oktober 2018.

Priserne for at køre med bus, tog og metro på Sjælland kan som følge af regelgrundlaget på området hæves med 2,1 pct. i gennemsnit fra 20. januar 2019. Det svarer til den almindelige prisudvikling.

”Trafikselskaberne arbejder målrettet på at gøre det så nemt som muligt at være kunde i den offentlige trafik. Med den store takstreform i 2017 fik vi så at sige rettet priserne ud, så kunderne kan have tillid til, at rejsekortet altid er billigere end en enkeltbillet. Her følges samme strategi om at gøre det nemt og overskueligt med rejsekort og rejseplan,” siger Rebekka Nymark på vegne af Din Offentlige Transport (DOT, red).

DOT justerer hvert år billetpriserne, så indtægterne følger med omkostningsudviklingen. Priserne justeres, så der sikres en logisk sammenhæng mellem prisen for at rejse på rejsekort, pendlerkort og enkeltbillet.

 • Prisen for rejser med det almindelige rejsekort stiger med:
  • 1 kr. for 2 zoner, 7-8 zoner, 10-28 zoner
  • 50 øre for 3 zoner
  • 1,50 kr. for 9 zoner
  • 2 kr. for 29-30 zoner
 • Enkeltbillet til 16 zoner, 18 zoner og mere end 19 zoner stiger med 2 kr.
 • Prisen for pendlerkort (rejsekort og mobil) for rejser fra 7-14 zoner stiger mellem 30 – 110 kr. for 30 dage. 13 procent (cirka 18.000 kunder) af det samlede antal pendlerkortkunder i DOT-regi vil opleve en prisstigning på mere end 5 procent. De øvrige 87 procent får ingen eller mindre prisstigninger. I alt foretages der cirka en million rejser hver dag i den kollektive trafik på Sjælland (DOT).
 • Billetter til turister forenkles under navnet City Pass og kan bruges fra 1-5 dage. I den forbindelse stiger prisen på City Pass 1 dag (zone 1-99) med 10 kr.

Tilpasning af zoner

Der gennemføres desuden 21 mindre zonetilpasninger – alle ud fra princippet om, at det skal være nemt og overskueligt at være kunde i den offentlige transport. For eksempel tilpasses zonerne på en række stationer, der i dag dækker flere zoner, så stationerne fremover kun ligger i én zone. Det gælder f.eks. på Husum station, hvor to zoner reduceres til én zone. Der findes desuden parallelle buslinjer, der ikke har identiske zoner. Et eksempel er Præstevænget i Ballerup, hvor linje 157 i retning mod Ballerup st. er tilknyttet zone 53, mens den parallelt kørende linje 143 er tilknyttet zone 42.

Digitale løsninger til kunderne

Danskerne bruger digitale løsninger mere og mere. Det gælder også kunderne i den offentlige transport, hvor mere end 78 procent af passagererne over 15 år har et rejsekort. I det kommende år vil DOT derfor udfase pappendlerkortet på Sjælland, ligesom det allerede er sket i resten af landet til fordel for rejsekortet. De såkaldte mimrekort – pendlerkort til pensionister – bevares i papudgave indtil videre.

Mobilklippekortet udfases ligeså, og det sker samtidig med den årlige takstregulering, som træder i kraft den 20. januar 2019.

De pendlere på Sjælland, som er vant til at bruge pappendlerkort, kan med fordel få lagt pendlerkortet over på rejsekort, så kunden har sit pendlerkort og sit almindelige rejsekort på ét og samme kort – på et pendler kombi-kort. Det koster ikke noget at få pendler kombi, hvis kunden i forvejen har et rejsekort.

Man kan også få et selvstændigt pendlerkort på rejsekort – et rejsekort pendlerkort. Det fungerer fuldstændig som et pappendlerkort, og det er altså ikke nødvendigt med check ind og ud.

”Udfasningen af papkortene er en naturlig konsekvens af digitaliseringen. Rejsekortet er i vækst, og kortet fremhæves netop blandt kunderne for at have gjort det lettere at være kunde i den offentlige transport. Det vil vi gerne understøtte og udbrede,” siger Rebekka Nymark, på vegne af DOT.

De kunder, som bedst kan lide at have deres billet på mobiltelefonen, vil kunne vælge at få deres pendlerkort på deres mobiltelefon.

Farvel til mobilklippekortet

DOT tager også mobilklippekortet af markedet. Mobilklippekortet blev indført i 2011 som en pendant til det gamle papklippekort. Det er nu tre år siden, at papklippekortet udgik af billet-sortimentet.

”Klippekortet harmonerer dårligt med vores ønske om at gøre rejseoplevelsen så enkel og problemfri for vores kunder som muligt. Samtidig kan vi se, at mere end 1,1 million passagerer på Sjælland allerede benytter rejsekort og er glade for det. Derfor mener vi, at tidspunktet er rigtigt til at tage mobilklippekortet ud af salget,” siger Rebekka Nymark på vegne af DOT.

 

DOT står for Din Offentlige Transport og er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet om at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig transport på Sjælland og Øerne.