DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Nyt tilskud til lodsejere i nationalparker

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Lodsejere kan nu søge tilskud til at forberede arealer i Natura 2000-områder eller i nationalparker til afgræsning, hvis arealet har høj naturværdi. Det er resultatet af længere tids pres fra de danske nationalparker for at få flere støttemuligheder til lodsejere i nationalparker, så der kan skabes mere og bedre natur i nationalparkerne. 

Nyt tilskud til lodsejere i nationalparker.
Lodsejere kan nu søge tilskud til at forberede arealer i Natura 2000-områder eller i nationalparker til afgræsning, hvis arealet har høj naturværdi.

Lodsejere kan f.eks. søge tilskud til at rydde træer og buske og få det kørt væk. Der kan også søges tilskud til at sætte hegn op og installere drikkevandsforsyning som forberedelse til, at arealet kan afgræsses. Afgræsning kan være med til at forhindre, at lysåbne arealer springer i skov. De græssende dyr er samtidig med til at fjerne næringsstoffer, hvilket giver plads til planter, som trives i næringsfattig jord, og som har det svært i kampen mod f.eks. brændenælder og tidsler. Derved skabes der også flere levesteder til trængte arter som f.eks. sommerfugle.

Hellebæk Kohave
(Pressefoto: Klavs Nielsen)

“Det er meget positivt, at lodsejere i nationalparken nu kan søge tilskud til at skabe bedre vilkår for naturen på deres arealer. De danske nationalparker har længe presset på over for Miljø- og Fødevareministeriet for flere støttemuligheder til lodsejere i nationalparkerne, der gerne vil lægge jord til naturprojekter. Nu har vores fælles indsats båret frugt”, siger Carl Frederik Bruun, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.


Om tilskuddet
Tilskuddet kan søges til arealer i Natura 2000-områder eller i nationalparker, hvor mindst 0,1 ha sammenhængende areal har en naturværdi over 5 på High Nature Value-indekset. Indekset bruges til at prioritere projekter med EU-tilskud for at sikre størst muligt naturgevinst af tilskuddet.

Det er muligt at få tilskud op til 100 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter i et projekt. Det er et krav, at hegnet skal kunne holde i fem år, og rydningen skal vedligeholdes i tre år, hvis man får tilskud. Det er Landbrugsstyrelsen, der vurderer, om det konkrete projekt kan prioriteres inden for rammerne af tilskudsordningen.
Tilskuddet kan søges gennem Landbrugsstyrelsens Tast selv-service frem til 15. september.

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside:

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ansoegningsrunden-for-rydning-af-tilgroede-arealer-og-forberedelse-til-afgraesning-er-nu-aaben/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *