DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

MOVIA: Ruteplanerne bliver genopsat ved stoppestederne.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Movia imødekommer bekymring.

I den senere tid har man i pressen kunnet læse om bekymringer fra borgere, fordi Movia har besluttet at erstatte trykte køreplaner med mere præcis liveopdateret trafikinformation. I Movia gør det indtryk, når nogle af vores kunder oplever, at de får en mere besværlig adgang til den service, vi gerne vil give.

En gennemgående bekymring er, at det er blevet for svært at finde ud af, hvor bussen kører hen, selvom Movias forsøg i 2017 med den nye informationstavle ikke gav anledning til opkald fra kunder eller øget forvirring om bussens retning.

I respekt for de reaktioner, som er kommet til udtryk, har Movias bestyrelse derfor i dag besluttet i enighed, at ruteplanerne på stoppestederne vil blive genopsat.

Pressemeddelelsen fra Movia:

Movia imødekommer bekymring.

27. feb 2019

I den senere tid har man i pressen kunnet læse om bekymringer fra borgere, fordi Movia har besluttet at erstatte trykte køreplaner med mere præcis liveopdateret trafikinformation. I Movia gør det indtryk, når nogle af vores kunder oplever, at de får en mere besværlig adgang til den service, vi gerne vil give.

Pressefoto: Movia

En gennemgående bekymring er, at det er blevet for svært at finde ud af, hvor bussen kører hen, selvom Movias forsøg i 2017 med den nye informationstavle ikke gav anledning til opkald fra kunder eller øget forvirring om bussens retning.

I respekt for de reaktioner, som er kommet til udtryk, har Movias bestyrelse derfor i dag besluttet i enighed, at ruteplanerne på stoppestederne vil blive genopsat. Dette skal sikre, at kunderne får mere tid til at vænne sig til at finde og bruge rutebeskrivelserne på de digitale medier. Der er i alt 14.500 stoppesteder, og Movia forventer at have de sidste rutebeskrivelser oppe på stoppestederne i løbet af sommeren i år. I mellemtiden vil man som noget nyt kunne tage et print af bussens køreplan i bussens folderholder.

De stoppesteder, som ikke har digitale informationsskærme vil blive prioriteret først.

Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen udtaler:

“Vores mål er at få mange mennesker til at vælge at bruge offentlig transport både af hensyn til miljø og for at afhjælpe trængsel. Vi vil også skabe tillid til de nye digitale services, vi leverer til vores kunder. Derfor lytter vi til de bekymringer, som er kommet til udtryk, og styrker overgangen fra det trykte til det digitale på en god måde”.

”En af de ting, som har fyldt mest i debatten er, at det er blevet for svært at se retningen på bussen. Debatten har gjort stort indtryk på os, og derfor har vi besluttet, at sikre en bedre overgang til det digitale ved at styrke muligheden for at se bussens rute og retning på stoppestederne”.

Kirsten Jensen fortsætter:

”Vi kommer ikke uden om, at vi skal udvikle os og blive mere digitale i vores samfund. Generelt forventes det, at Movia kan følge med den digitale udvikling, og det er sjældent, at Movia bliver skældt ud for at være for digitale. Derfor holder vi fast i, at vi skal den digitale vej, men vi vil gerne gøre det på en måde, hvor vi kan få så mange som muligt af de borgere med, som gerne vil”.

De trykte køreplaner er erstattet med liveopdateret trafikinformation for at give mere præcis trafikinformation til kunderne. Det er en bedre service. Samtidig sparer Movia 1,6 mio. kroner hvert eneste år. De penge skal Movia blandt andet bruge på at udvikle Rejseplanen, Rejsekortet og DOTs billet-kanaler, som bruges dagligt af rigtig mange kunder. Som bestyrelse for Movia er det også en opgave at lytte til den generelle forventning i samfundet om, at Movia som offentlig virksomhed kan følge med den digitale udvikling. 

Movias bestyrelse har lagt vægt på, at der skal være løsninger til de borgere, der ikke er digitale, også selvom gruppen af ikke-digitale borgere bliver hastigt mindre år for år. På Sjælland var der i 2018 ifølge Danmarks Statistiks oplysninger til Movia 140.000 ikke-digitale borgere i alderen 65-89 år i hele Danmark. I 2017 var der 210.000 ikke-digitale borgere i Danmark i alderen 65-89 år. Det er et fald på ca. 70.000 personer i denne aldersgruppe på blot et år. Danmarks Statistik oplyser desuden til Movia, at antallet af ikke-digitale ældre over 64 år på Sjælland udgør ca. 60.000 personer, svarende til henholdsvis 11 pct. og 14 pct. af de ældre mellem 65-89 år i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

For at imødekomme de ikke-digitale kunder, har Movias bestyrelse fastholdt en bred vifte af tilbud, så alle kan få trykt information efter behov. Movia sender således gerne et print af en køreplan – eller man kan printe dem selv fra DOTs hjemmeside. Den service er fin. Samtidig er godt 2.000 af Movias stoppesteder udstyret med digitale informationsskærme med liveopdateret trafikinformation. De betjener mere end 70 pct. af alle Movias passagerer. 

Fakta

  • I 2018 var der ca. 140.000 ikke-digitale ældre i alderen 65-89 år på landsplan ifølge Danmarks Statistik. Året før var der 210.000 ikke-digitale ældre i alderen 65-89 år. Fra 2017 til 2018 faldt andelen af ikke-digitale ældre mellem 65-89 år således med ca. 70.000.
  • Danmarks Statistik har oplyst til Movia, at andelen af ikke-digitale personer mellem 65-89 år i Region Hovedstaden og Region Sjælland udgør henholdsvis 11 pct. og 14 pct., svarende til ca.  35.000 og 25.000 personer mellem 65-89 år. Der bor samlet 2,2 mio. indbyggere mellem 16-89 år på Sjælland.
  • 2.000 stoppesteder på Sjælland er udstyret med digitale informationsskærme. De servicerer mere end 70 pct. af buspassagererne.
  • I ca. 550 busser fordelt på 75 buslinjer er der installeret digitale informationsskærme med angivelse af næste stop. De digitale informationsskærme ses af ca. 125 mio. passagerer. Movia servicerer godt 200 mio. buspassagerer årligt. De digitale informationsskærme er installeret i alle C- og A- linjer i det centrale København, de fleste A-busser i købstæderne, en del R- og E-linjer samt flertallet af S-busserne.
  • Movia har i alt godt 1.400 busser fordelt på ca. 430 buslinjer.

Gode tips til trafikinformation

Er du digital?
Hører du til dem, der planlægger din rejse, og vil du gerne tjekke, om alt nu også kører, som det skal, kan du med fordel bruge Rejseplanens hjemmeside eller app. Her får du liveopdateret information om, hvornår bussen faktisk kommer. Det samme gælder, hvis du står ved et af de godt 2.000 busstoppesteder med en digital informationsskærm. Du kan også gå ind på dinoffentligetransport.dk, hvor du kan se bussernes køreplaner på forhånd. 

Er du midt-i-mellem?
Hvis du ikke ejer en smartphone, men godt kan sende og modtage en sms, kan du med fordel bruge vores SMS 1250 tjeneste. Den giver dig liveopdateret information om de kommende afgangstider baseret på information om, hvor busserne rent faktisk befinder sig. Den kan bruges overalt – også hjemme fra stuen. Og du behøver ikke en smartphone for at bruge tjenesten. Start en ny sms, og skriv 1250 i til-feltet. I tekstfeltet skriver du stoppestedsnummeret, som står på stoppestedsstanderen med et S foran, f.eks. S 11222. Du modtager herefter en sms med tidspunkterne for de næste busafgange for alle buslinjer fra stoppestedet. Tidspunkterne er liveopdaterede. Hvis du har en pc og en printer, kan du fra dinoffentligetransport.dk også selv printe køreplanen for de buslinjer, du benytter mest, og have dem fast i tasken eller derhjemme på køleskabet.

Er du slet ikke digital?
Er du slet ikke digital, eller har du ikke lyst til at være det, så er et godt tip at ringe til DOTs kundeservice på 70 15 70 00 og tale med en medarbejder, inden du skal med bussen. Her kan du få hjælp hjemmefra til, hvornår bussen kører og hvor den kører hen. Du kan også ringe og få hele køreplanen tilsendt med posten. Det kræver selvfølgelig, at du ringer i god tid inden rejsen. Til gengæld kan du have køreplanen med i tasken, når du skal med bussen.

Den nye stoppestedstavle vil se nogenlunde sådan ud:


Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *