DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

LAG Halsnæs-Gribskov har uddelt midler fra LAG puljen

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

’Vi har nu igen uddelt LAG-midler i 2022.’ udtaler Peter Plant, formand for LAG Halsnæs-Gribskov. 
’Vi har allerede næste ansøgningsfrist til LAG midler den 1. maj 2022, det bliver sidste gang vi deler ud, for f
remover skal en ny aktionsgruppe dele midler ud. Første skridt til at danne den nye aktionsgruppe bliver på tirsdag den 5. april kl. 19 i Gjethuset, hvor Bolig- og Planstyrelsen kommer og orienterer om hvordan man opretter en sådan. Den nye aktionsgruppe vil dog først kunne komme i gang med arbejdet til næste forår, så hvis man sidder med et projekt i maven så er det afsted nu til et af vores projekt sparringsmøder, som vi holder onsdag den 20. april 2022 i Halsnæs og torsdag den 21. april 2022 i Gribskov.’

Vi har i denne ombæring indstillet fire projekter til LAG støttemidler:

Kioskbygning til Gilleleje Labyrinten…..støttet med 312.000 kr.
Gilleleje Labyrinten er et projekt som skal blive til en friluftsattraktion på et område svarende til 10 fodboldbaner, hvor der anlægges et 7 km stisystem der beplantes med pil, hvor man kan dyste i en række quizkategorier i forskellige sværhedsgrader. Quizlabyrinten er til sjov og skole undervisning. LAG projektet består i en servicebygning indeholdende kiosk, køkken, billetsalg og handikapvenlige toiletfaciliteter samt en P-plads og udendørs faciliteter. Gilleleje Labyrinten har et bredt formål og henvender sig til borgere, turister, skoler, institutioner og virksomheder.

Skitseprojekt for Tisvildehuset…..støttet med 99.960 kr.
Tisvilde gymnastik forening vil skabe et moderne forsamlingshus, Tisvildehuset, på det sted hvor idrætshuset ligger i dag. Huset skal være et multifunktionelt samlingspunkt for 20 lokale foreningers virke, med landsbytorv, sports- og sundhedsfaciliteter, café, atelier og øvelokaler, et fælles hus for alle aldersgrupper. Der søges om støtte til et skitseprojekt som skal kunne tiltrække de store fonde med analyser, planer, tegninger og budget for det kommende byggeri.

Udendørs aktivitetsplads ved Helsinge Hallerne…..støttet med 275.000 kr.
Helsinge Hallerne har udarbejdet et visionsoplæg for udvikling af hallerne, så stedet kan udvikle sig i overensstemmelse med efterspørgslen på attraktive idræts- og foreningsfaciliteter. Mere idræt og aktivitet foregår i dag andre steder end i foreningslivet som uorganiserede eller selvorganiserede aktiviteter. Derfor etableres et udendørs street område foran hallerne, som stilles til rådighed for borgerne med træningselementer, lege og aktivitetselementer, belysning og beplantning.

Smart Brugs i Torup…..støttet med 400.000 kr.
Halsnæs Brugsforening omstiller energiforbruget fra oliefyr til solceller på taget og luft til vand varmepumpe med tilhørende radiatorer. El fra solcellerne vil kunne køle montrerne om sommeren og bidrage til opvarmning af lokalerne om vinteren. Derved bliver brugsen selvforsynende med energi. Solcellerne etableres på en bagbygning som er i forfald, og der vil samtidig ske en renovering af denne.

Vi har i denne ombæring indstillet to projekter til National FLAG støttemidler:

Havnekran til Gilleleje Havn…..støttet med 712.200 kr.
Gilleleje Havns store arbejdskran, som er central for arbejdet på havnen er kaput, og de skal have en ny stationær 30 tons kran. Kranen benyttes til fartøjer der ikke ophales via beddingen, men skal kranes op og stilles i en af havnens bådvogne. Kranen er af vital betydning for arbejdslivet på Gilleleje havn.

Sikkert og rent badevand…..støttes med 50.000 kr.
Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste vil anskaffe et apparat, der kan udføre en hurtigtest af E-coli og coliforme bakterier. Ved overløb af urenset spildevand fra rensningsanlæggene, skal der tages laboratorieprøver af badevandet. Der kan gå op til en uge inden analyserne foreligger, og i den periode skal stranden holdes lukket. En hurtigtest betyder at strandene ikke behøver at have så lang lukketid, og badegæsterne vil kunne benytte badevandet i længere perioder. Badegæsterne vil desuden kunne serviceres hele året rundt og ikke kun i højsæsonen.

Vores kommende sparringsmøder er:
Onsdag den 20. april kl. 16-18 på Dyssekilde Station, Stationsvej 1, Torup, 3390 Hundested.
Torsdag den 21. april kl. 16-18 i Glashulen ved Biblioteket, Skolegade 43, 3200 Helsinge.
Du kan booke en ½ time til et individuelt sparringsmøde, hvor du kan få din projektidé prøvet af hos os. Book en tid på info@lag-halsnaes-gribskov.dk

Fakta:
LAG Halsnæs-Gribskov er en lokal aktionsgruppe, der virker for udviklingen af lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov Kommuners grænser i samspil med områdets erhvervsliv, iværksættere, foreninger samt de enkelte lokalsamfund og ildsjæle. LAG fremmer bæredygtig vækst, nye arbejdspladser og bedre levevilkår på landet.  LAG Halsnæs-Gribskov er desuden fiskeri aktionsgruppe (FLAG) i Gribskov Kommune med det formål at understøtte erhvervsudvikling og skabe lokale arbejdspladser inden for den maritime økonomi. Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling ved at tildele tilskudsmidler til relevante projekter fra EU´s Landdistriktsprogram og p.t et Nationalt FLAG program.

(udgivet d. 1 apr. 2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *