DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

HELSINGE: Renovering af kloakledninger og brønde på Rundinsvej

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Rundinsvej i Helsinge får renoveret kloakledninger og brønde i perioden d. 17 marts – 29 april 2022.

I perioden fra 17. marts til 29. april bliver kloakledninger, vejriste og brønde i Rundinsvej i
Helsinge undersøgt og renoveret. Et godt samarbejde mellem Gribvand Spildevand og Gribskov
Kommune sikrer, at arbejdet kan udføres med færrest mulige gener i området. Der bliver dog
begrænsninger for trafikken under arbejdet.

Med baggrund i Gribskov Kommunes planer om renovering af Rundinsvej, har kommunen, Gribvand
Spildevand og Helsinge Fjernvarme indgået et samarbejde, der sikrer, at arbejdet gennemføres i den
rigtige rækkefølge og med så få gener for trafikanter, virksomheder og borgere som muligt.

»Vi er meget glade for samarbejdet om renoveringen af kloakledningerne i Rundinsvej, så vi slår to fluer
med et smæk. Vi udbedrer alle hoved- og stikledninger, imens kommunen får udbedret vejriste og brønde.

På den måde får beboere og andre, der benytter vejen, færrest mulige gener,« fortæller bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand Pernille Søndergaard.

Pernille Søndergaard (G) (Pressefoto)

Hun understreger videre, at det er en god model, som bør benyttes i andre sammenhænge, når der skal
renoveres ledninger. Også formand for udvalget Klima, teknik og miljø, Brian Lyck, sætter pris på samarbejdet.

»Det giver rigtig god mening at koordinere vores arbejder. Samarbejdet er til gavn for både kommunen,
spildevandsselskabet, trafikanter og borgere. Det er hensigtsmæssigt økonomisk, men også praktisk, fordi
vi forstyrrer de lokale mindst muligt. Samtidig kan vi koordinere information om arbejdet – f.eks. i form af
fælles skiltning.«

Brian Lyck Jørgensen (O) (pressefoto)

Tidsplan
Fra den 7. – 21. marts 2022 undersøges kloakledningerne, som omfatter hovedledninger og stikledninger for henholdsvis spildevand og regnvand samt fællesledninger for spildevand- og regnvand. Herefter afklares det, hvor stor en del af ledningerne, der skal renoveres.

Renovering af kloakker, vejriste og brønde finder sted fra 21. marts til 29. april 2022. Der kan dog ske ændringer i tidsplanen, som arbejdet skrider frem.

Helsinge Fjernvarme har ingen planlagt ledningsrenovering på strækningen, men vil i samme periode
gennemgå deres fjernvarmeledninger for at sikre, at eventuelle skader bliver repareret i sammenhæng med de øvrige vejarbejder.

Sådan foregår renoveringen
Renoveringen af kloakledningerne bliver udført så skånsomt som muligt. Det er end ikke nødvendigt at grave kloakledningerne op. Der bliver sat en såkaldt PVC-strømpe ind i kloakken, og når strømpen er hærdet, er ledningen tæt og så god som ny. Metoden kaldes også strømpeforing.

Det er Firmaet VP Villy Poulsen A/S, der udfører renoveringsarbejdet.

Trafikale gener
Det er glædeligt, at arbejdet kan gennemføres uden at grave vejen op. Alligevel vil det give trafikale gener.

Til arbejdet benyttes således store køretøjer, som fylder godt på vejen og derfor giver begrænsninger i
trafikken.

Når ledningsarbejdet er færdigt, vil kommunen gå i gang med et større arbejde, hvor kantsten fortove og
kørebane skal istandsættes. Det omhandler også strækningen fra Vestergade til Bymosevej. Dette arbejde
vil kræve en tæt dialog med virksomheder og områdets beboere, og der vil blive orienteret løbende herom.

På kortet kan du se, hvor renoveringsarbejdet kommer til at foregå. Det er i det med rødt markerede
område, at der vil være trafikale gener i perioden. Der vil blive skiltet i området, så trafikken bliver ledt
udenom Rundinsvej.

(udgivet d. 15 mar. 2022 )

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *