DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribvand Spildevand: stor milepæl er nået

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Halvdelen af det nye rensningsanlæg i Gilleleje står færdigt, og al spildevandet fra Gilleleje bliver nu renset på det nye anlæg. Frem mod årsskiftet bliver den anden halvdel bygget, og en havledning er under etablering, skriver Gribskov Spildevand A/S i en pressemeddelelse.


Den store omstrukturering af spildevandsrensningen i Gribskov Kommune har nået en stor milepæl. Halvdelen af det nye rensningsanlæg i Gilleleje står færdigt, og i starten af august kunne Gribvand Spildevand i samarbejde med entreprenøren VAM køre tests på den nye procestank, som bestod sin prøve. Det betyder, at al spildevandet fra Gilleleje nu bliver renset på det nye anlæg.

Den første procestank er færdigbygget og renser al spildevandet fra Gilleleje.
(Pressefoto: Gribskov Spildevand A/S)

»Det er fantastisk at se den nye procestank i arbejde. Hele denne restrukturering er en kæmpe proces, som der ligger et stort arbejde bag. Nu kan vi se, at vores arbejde bærer frugt,« fortæller en stol
bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand, Jannich Petersen.

Byrådsmedlem og bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand A/S
Jannich Petersen
(Pressefoto: Gribskov kommune)

Næste etape: etablering af procestank to
I løbet af de næste to måneder bliver det, der står tilbage af det gamle rensningsanlæg, revet ned. Betonen vi blive knust på stedet, så den kan bruges som bundmateriale på vejene rundt på det nye rensningsanlægget.

Næste led i byggeprocessen er at bygge endnu en procestank magen til den netop byggede. Omkring årsskiftet vil procestank nr. to stå færdig, og i løbet af det tidlige forår 2021 vil den blive taget i brug. Til sammen vil de to procestanke kunne håndtere dobbelt så meget spildevand som det gamle anlæg – nemlig mellem 30.000-32.000 m3. Det betyder, at alle kommunens små rensningsanlæg kan nedlægges, så al kommunens spildevand fremover kan håndteres på henholdsvis Gilleleje og Helsinge rensningsanlæg.
Selve nedlægningen af kommunens syv små anlæg vil foregå over de næste tre år.

Havledning beskytter havnemiljøet
Frem mod nytår bliver der anlagt en havledning, der skal transportere spildevandet 400 m. ud i havet. Havledningen er allerede etableret fra strandkanten og op igennem Gilleleje Stationsvej til stationen, og i
løbet af de næste 3-4 måneder bliver den bygget langs Søborg Kanal. Selve havledningen, som skal løbe 400 m. ud i havet, etableres fra efterårsferien og frem til nytår. I den periode vil de lokale kunne følge processen ved byggepladsen vest for havnen.

(Pressefoto: Gribskov Spildevand A/S)

Havledningen bliver bygget primært for at beskytte Gilleleje Havn mod belastning af den øgede mængde spildevand. Når anlægget i Gilleleje står færdigt og fuldt indkørt i 2023, vil mængden af spildevand i Gilleleje stige svarende til de rensningsanlæg, der bliver nedlagt. Langt den overvejende del af det rensede spildevand vil blive udledt via havledningen til havet, men i perioder med stor afstrømning vil en mindre del dog blive udledt til Søborg Kanal – ligesom i dag.


Kommunen har grundigt undersøgt effekterne af den øgede mængde renset spildevand i Gilleleje, og det er godtgjort, at hverken badevand eller havmiljø vil blive påvirket negativt.

»Det her er et stort skridt for spildevandsrensningen i kommunen. Det nye anlæg, som selvfølgelig bygge på den nyeste teknologi på området, og hvor processen i øvrigt er biologisk og dermed mest klimavenlig,
kommer til at få stor betydning for både kvaliteten af spildevandsrensningen og økonomien bag. På sigt
forventer vi at kunne nedsætte taksten,« afslutter Jannich Petersen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *