DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribvand Spildevand: Fejl i taksten for variabelt spildevandsbidrag

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Gribvand Spildevand har netop opdaget en fejl på årets takstblad. For en gennemsnitlig husstand betyder det, at der er betalt omkring 98 kr. for meget for spildevandsudledningen i år. Fejlen er blevet rettet, og borgerne vil blive korrekt afregnet på årsafregningen for 2020 i marts næste år.

Gribvand Spildevand har netop opdaget en beklagelig fejl på takstbladet for 2020. Der er tale om taksten på det variable bidrag for kloakerede ejendomme, hvor der er opkrævet 83 øre inkl. moms for meget pr. kubikmeter udledt spildevand.

Fejlen blev opdaget i forbindelse med det vanlige legalitetstjek hos kommunen af næste års takst. I den sammenhæng blev Gribvand Spildevand gjort opmærksom på, at taksten på dette års takstblad ikke var i
overensstemmelse med den, kommunen godkendte sidste år. Differencen er som følger:
Opkrævet variabel takst 47,25 kr. (ex moms) 59,06 kr. (inkl. moms)
Korrekt variabel takst 46,59 kr. (ex moms) 58,24 kr. (inkl. moms)
Difference 00,66 kr. (ex moms) 00,83 kr. (inkl. moms)

Betydning for Gribvand Spildevand
På nuværende tidspunkt har Gribvand Spildevand lavet opkrævning af det variable bidrag med fejlagtig takst for første og anden aconto regning. I alt er der blevet opkrævet 1.473.000 kr. inkl. moms for meget i variabel takst.

Betydning for den enkelte husstand
For en almindelig husstand med to voksne og to børn betyder differencen, at de er blevet opkrævet 98,40 kr. inkl. moms for meget for dette års spildevandsudledning.

For et gennemsnitligt sommerhus betyder differencen, at de er blevet opkrævet 24,60 kr. inkl. moms for meget for dette års spildevandsudledning.

Gribvand Spildevand har nu rettet fejlen i taksten, og det ekstra opkrævede beløb vil blive tilbagebetalt i forbindelse med årsafregning for 2020 i marts næste år.

Kunder, der har solgt ejendom i år og har modtaget slutafregning før medio oktober, vil modtage tilbagebetaling af for meget opkrævet i løbet af de kommende uger.

Fejlen skete ifm. offentliggørelsen af taksten
Når økonomiafdelingen i Gribvand Spildevand beregner årets takst, er det ikke ualmindeligt, at der er flere udgaver af takstbladet i spil. I år er Gribvand Spildevand desværre kommet til at offentliggøre et tidligere
dokument – og ikke det endeligt godkendte

Bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand Jannich Petersen beklager fejlen og fortæller, at selskabet har sikret sig, at noget lignende ikke tidligere er sket – ligesom det fremover indfører ekstra intern sikkerhedskontrol:

“I bestyrelsen er vi meget kede af den beklagelige fejl. Jeg vil gerne slå fast, at det ikke er en fejl i de enkelte regninger, men en overordnet fejl, der skete, da vi offentliggjorde taksten. For at sikre, at en lignende fejl ikke tidligere er sket, har vi gennemgået selskabets og kommunens takst for de seneste fem år – og fremadrettet ændrer vi procedure for godkendelse af taksten, så en lignende fejl ikke sker igen. Fremover vil alle takster blive frigivet efter dobbelt kontrol af godkendte materialer fra bestyrelse,
kommune og selskabet,” forklarer Jannich Petersen.

Bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand Jannich Petersen (Pressefoto)

Taksten for 2021 er på 2020-niveau
Taksten for 2021 er netop sendt til indstilling af Gribvand Spildevands bestyrelse. Den er på niveau med den rettede takst og lyder på 58,26 inkl. moms.

For at sikre, at alle kloakerede grundejere i kommunen bliver bekendt med situationen, har Gribvand Spildevand en annonce i Ugeposten uge 43. Annoncen vil ligeledes blive offentliggjort på spildevandsselskabets hjemmeside.

(d. 19 okt. 2020)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *