DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Stort nyt samarbejde om ”Det nærværende møde i ældreplejen”

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

I Nordsjælland bliver der nu sat ekstra fokus på at styrke relationerne mellem kommuner, borgere og pårørende. Syv nordsjællandske kommuner vil afprøve forskellige tilgange til at lytte til og inddrage borgere og pårørende i at udvikle gode løsninger. De syv kommuner har samtidig forpligtet sig til at dele egne erfaringer på tværs i kommunekredsen.


De syv nordsjællandske kommuner Gribskov, Hørsholm, Halsnæs, Helsingør, Fredensborg, Allerød og Hillerød har tilsammen fået 12,6 mio. kr. fra en statslig pulje til at afprøve forskellige indgange til at styrke relationer og nærvær i praksis.


Samarbejdet organiseres i delprojekter, og de enkelte kommuner har valgt at fokusere på de områder, hvor det er vurderet, at det vil give størst værdi for borgere og pårørende, som de har fundet mest givende at arbejde med. Eksempler på temaer, som kommunerne har valgt at arbejde med, er inddragelse i valg af aktiviteter, indflytning i plejebolig, og støtte ved tidlig demens.


Kommunerne vil undervejs mødes og dele erfaringer, så de kan lære af hinanden og udvikle løsninger sammen. Kommunerne har i forvejen et tæt samarbejde, som vil blive styrket gennem det fælles projekt.


I Gribskov Kommune er der ifølge formand for Ældre, Social og Sundhed Birgit Roswall fokus på at skabe mere sammenhæng i borgernes forløb for at sikre, at borgeren og de pårørende føler sig trygge og taget hånd om. Yderligere har kommunen fokus på at tilbyde borgere med demens et tidligt og målrettet tilbud, så både borgere og de pårørende oplever sig støttet til hver især at bevare meningsfulde aktiviteter i hverdagen.


”Med dette projekt håber vi, at borgerne og de pårørende i Gribskov Kommune under projektets forløb og fremover vil oplever forudsigelighed, tryghed og sammenhængende forløb. Vi er også rigtig glade for det Nordsjællandske samarbejde, hvor vi som kommuner kan lære af hinanden og herigennem styrke nærvær og omsorg for vores ældre borgere,” siger Birgit Roswall.

Birgit Roswall (V) (Pressefoto)


I juni mødtes kommunerne med social- og ældreminister Astrid Krag, der var meget interesseret i planerne og vil følge puljen tæt i det næste år, hvor projektet løber.

(udgivet d. 7 juli 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *