DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Stigning i antallet af yngre med kroniske sygdomme

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Andelen af borgere med kroniske sygdomme i Gribskov Kommune er højere end gennemsnittet i regionen, viser nye tal fra Sundhedsprofilen, der er baseret på tal fra 2021. Meget kan forklares med høj alder, men undersøgelsen viser også, at der kommer flere yngre kronikere.

”Sundhedsprofilen for borgere med kroniske sygdomme” giver et indblik i danskernes sundhedsadfærd ved at undersøge forekomsten og udviklingen af en række kroniske sygdomme. Profilen er en del af en større befolkningsundersøgelse om sundhed, som udarbejdes hvert fjerde år og præsenteres for kommunerne.

I Gribskov Kommune viser resultaterne overordnet, at der er flere borgere med de undersøgte kroniske sygdomme end gennemsnitligt i Region Hovedstaden. Det er dog vigtigt at tage højde for alderssammensætningen i kommunen, fortæller Helle Lund, formand for Gribskov Kommunes udvalg for Ældre, Social og Sundhed:

”Hvis man korrigerer tallene, så alder tages med i betragtning, viser det sig, at vi inden for flere områder ligger på niveau med andre kommuner. Det betyder, at vi ikke har flere borgere med kroniske sygdomme i Gribskov Kommune, end hvad man kan forvente ud fra borgernes alder. Det gælder f.eks. for diabetes, hjertesygdomme og inflammatorisk ledsygdom. Til gengæld ligger vi højere end gennemsnittet på andre områder, og vi ser også en stigning blandt yngre borgere, som lider af migræne, angst og rygsmerter. Det er bekymrende, og noget som vi skal være opmærksomme på. Det bliver en opgave vi skal arbejde mere med fremover.”

Helle Saugmann Lund (LA) (pressefoto)

Flere yngre kronikere

Mange af de undersøgte sygdomme i Sundhedsprofilen er forbundet med høj alder og kan være vanskelige at forebygge. Men resultaterne giver samtidig et godt fingerpeg i forhold til de områder, hvor Gribskov Kommune kan forvente større succes med forebyggende indsatser.

Det gælder f.eks. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), kroniske smerter og slidgigt, som er de kroniske sygdomme, hvor forekomsten er højere, end hvad man kan forvente. Det samme gælder for en række sygdomme, som især rammer yngre; hyppig hovedpine/migræne, angst samt rygsygdomme. Sidstnævnte rammer især de +35-årige.

”Det er vigtigt at holde øje med udviklingen af de kroniske sygdomme hos borgerne, da det giver et billede af, hvor vi skal justere indsatserne. Det er jo bekymrende læsning, at vi har en stigning af borgere, der lider af f.eks. KOL og har kroniske smerter, og også at vi ser flere yngre kronikere. Kroniske sygdomme er jo per definition noget, man lever med længe, og nogle gange for livet, og det kan være invaliderende i hverdagen. Derfor er det godt, at vi får mere af den slags viden, så vi kan blive bedre til at hjælpe borgerne bedst muligt. Også i forhold til at blive klogere på sundhedsadfærden hos borgere med forskellige typer af kroniske sygdomme”, udtaler næstformand i Ældre, Social og Sundhed, Pia Foght.

Pia Foght (A) (Pressefoto: Mette Tholstrup)

Der er forskel på mænd og kvinder

Resultaterne fra sundhedsprofilen i Gribskov Kommune viser også, at dem, der lever med kronisk sygdom, ofte er ramt af flere kroniske sygdomme på samme tid. Og så viser den et billede af en generel forskel hos mænd og kvinder; mens mænd over 65 år oftest lider af diabetes, hjertesygdom, apopleksi (slagtilfælde) og/eller kræft, lider kvinder over 65 år oftere af KOL, slidgigt, knogleskørhed, kroniske smerter, depression og inflammatorisk ledsygdom.

For yderligere information:

Se dagsordenspunktet fra mødet i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed den 31. oktober 

(udgivet d. 9 nov. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *