DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Specialpædagogiske undervisningstilbud fordeles på tre centre

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Udvalget for “Børn, Idræt og Familie” i Gribskov kommune har arbejdet med reorganisering af de specialpædagogiske undervisningstilbud. Et flertal i udvalget har nu besluttet at sende et forslag i høring, hvor kommunens tilbud vil blive fordelt på tre centre samt et læseklassetilbud – De 3 centre bliver fysisk placeres på Ramløse Skole, Tingbakkeskolen ved Esrum og Sankt Helene Skole i Vejby.

Gribskov Kommune har 11 specialpædagogiske undervisningstilbud, som i dag er placeret på kommunens folkeskoler. Det er skolelederne, der varetager den overordnede ledelse. For at styrke de specialpædagogiske undervisningstilbud, ser udvalget for Børn, Idræt og Familie en fordel i at samle undervisningstilbuddene på tre centre i kommunen.

Formand for Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft, udtaler:

”Vi har set på flere muligheder for at styrke vores specialpædagogiske undervisningstilbud og har inddraget forskellige fagfolk undervejs. På baggrund af deres input er vi kommet frem til en model, hvor tilbuddene organiseres på tre centre. Det kan både styrke fagligheden, give mere ledelseskraft og skabe mere udvikling af tilbuddene – alt sammen noget som vil komme både børn og medarbejdere til gode. Vi vil dog fortsat have fokus på, at børnene så hurtigt som muligt kan komme tilbage til almenområdet. Inden vi eventuelt træffer beslutning om at ændre strukturen, sender vi forslaget i høring og genoptager drøftelserne, når vi har fået høringssvarene”.

Natasha Stenbo Enetoft (V) (Pressefoto)

Tre centre med hver sin ledelse, hovedsageligt placeret på 3 matrikler:

Center 1 – Specialpædagogisk gruppetilbud for børn med vidtgående specialpædagogiske behov på alle klassetrin. Center 1 vil komme til at rumme det nuværende tilbud Skolehuset, ligge samme sted som Skolehuset gør i dag (Ramløse Skole).

Center 2 – Et tilbud for børn med generelle indlærings-og socioemotionelle vanskeligheder. Center 2 vil komme til at rumme de nuværende tilbud x-klasserne, Fønix, Idrætsvej og Idrætsvej+, 7.-9. E samt Planeterne. Center 2 vil fysisk placeres på Tingbakkeskolen. Dog skal den fysiske placering af Fønix afklares i den efterfølgende proces ved samling af centrene.

Center 3 – et tilbud for børn med kontakt og udviklingsforstyrrelser. Center 3 vil komme til at rumme de nuværende tilbud Spor 5 og 7.-9. Y, og vil fysisk placeres på Sankt Helene Skole, Vejby.

Næstformand Morten Klitgaard, udtaler:

”De elever som er i vores specialpædagogiske undervisningstilbud i dag, kommer fra hele kommunen og ikke bare den skole, tilbuddet er placeret på. I udvalget for Børn, Idræt og Familie mener vi derfor ikke, at den fremadrettede beliggenhed er så afgørende i forhold til at kunne blive i lokalmiljøet. Vi forventer heller ikke, at der vil være merudgift til transport af elever ved omorganisering, da eleverne også i dag transporteres på tværs af kommunen. Derfor vurderer vi, at der er mange fordele ved at tænke i organisering på de tre centre”.

Morten Rohde Klitgaard (G) (Pressefoto)

Høring til 4. juni

Forslaget sendes nu i høring i skolebestyrelserne, Handicaprådet, faglige organisationer (DLF, BUPL, FOA), Ungerådet og Fælleselevråd og i MED systemet. Organisationsændringerne vil tidligst træde i kraft fra august 2022.

(d. 21 maj 2021)

Kommentar

  1. Trine Svendsen

    Og de børn der har brug for et specifikt specialtilbud – feks en specialskole med børn med autisme får selvfølgelig tilbudt det, (også selvom det er uden for kommunen) hvis det vil være den bedste løsning for barnet at blive mødt af autismeuddannede og fagspecifikke og en samlet ekspertviden og forstående autismetilgang og de rette indrettede og tilpassede undervisningsrammer. Alt andet vil være endnu en ødelæggende oplevelse for de børn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *