DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Ny indsats skal hjælpe 10-14-årige i psykisk mistrivse

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Gribskov Kommune er kommet med i sundhedssamarbejdet STIME, der gennem en målrettet indsats hjælper unge i psykisk mistrivsel til en bedre hverdag.

Det skal være lettere og hurtigere at få hjælp for børn og unge, der har det svært. Det er baggrunden for en ny indsats i Gribskov Kommune, der skal hjælpe de 10-14-årige, som er i psykisk mistrivsel. Helt konkret skal der sættes ind med hjælp til dem, hvis udfordring handler om svære følelser, der kan føre til selvskade, og dem, der har tanker om krop og mad, som fylder for meget.

Målet er at komme potentielle problemer i forkøbet. Den tidlige indsats kan være afgørende for, at udfordringerne for det enkelte barn ikke vokser sig større og kræver psykiatrisk udredning. Jens Rane Holck, formand for Udvalget for skole, børn og familie, er en af dem, der har ønsket en ekstra indsats på området:

”Jeg har længe ønsket, at vi i Gribskov Kommune kunne komme med i STIME-projektet. Et stigende antal børn i mellem- og udskolingsklasserne viser tegn på psykisk mistrivsel. Det er bekymrende, og den kurve skal vi have vendt. Så det er vigtigt, at vi opgraderer på indsatsen, og at familierne nu ved, at der er et sted, de kan henvende sig, hvis de har brug for hjælp.”

Jens Rane Holck (SF Gribskov) (pressefoto)

Næstformand i Udvalget for skole, børn og familie Helene Gerlykke-Dohn hilser også indsatsen velkommen:

”Vi har en vigtig opgave med at komme den stigende mistrivsel blandt unge til livs. Det er en tendens, vi ser i hele landet. Jeg håber, at de unge og deres familier vil opleve, at de får en lettere adgang til hjælp fremover, så vi kan hjælpe de unge, der er på vej i en forkert retning.”

Helene Gerlykke-Dohn (C) (pressefoto)

Inden problemerne vokser sig store

At Gribskov Kommune er kommet med i STIME-samarbejdet, betyder helt konkret, at der er sammensat et team af medarbejdere i kommunens familieindsats, som kan tage imod bekymringer omkring børn eller unge, der slås med psykisk mistrivsel. Hvis det vurderes relevant, kan de sætte et STIME-behandlingsforløb i gang.

Et STIME-behandlingsforløb består af en forebyggende indsats, hvor forældre altid er inddraget, og hvor lærere og pædagoger omkring den unge også kan inddrages for at støtte op om løsningerne. Gennem STIME-programmet bliver kommunens behandlere uddannet til at udføre forebyggende behandling af problemstillinger, der tidligere lå under børne- og ungepsykiatrien. Leder af Familieindsatsen Vicki Sieling fortæller:

”Med denne indsats kan vi sætte tidligt ind med hurtig behandling af problemstillinger, der ofte efterlader forældre i afmagt og sætter børns og unges positive udvikling i stå. Når vi adresserer børns invasive tanker om selvskade, krop og mad tidligt, forhindrer vi, at de overtager barnets energi fra alt det vigtige, nemlig skole, kammeratskab og ungdomsliv.”

En halv million fra Sundhedsklynge Nord

Gribskov Kommune har fået bevilget 500.000 kroner til STIME-indsatserne. Pengene kommer fra det politiske organ Sundhedsklynge Nord, som blandt andet har til formål at styrke forebyggelse og det nære sundhedsvæsen ved at prioritere sundhedsindsatser. Sundhedsklyngen tæller medlemmer fra Regionsrådet, nordsjællandske borgmestre og repræsentanter fra de praktiserende lægers organisation.

STIME er et partnerskab mellem aktører i børne- og ungdomspsykiatrien og kommuner i Region Hovedstaden, som tager fælles ansvar for at hjælpe børn og unge, der er i psykisk mistrivsel. Ved at arbejde sammen på tværs kan man tilbyde en sammenhængende indsats, der er tæt på børnenes og de unges hverdag. Over halvdelen af kommunerne i regionen er en del af STIME-indsatsen.

Hvem kan få hjælp?

Gribskov Kommune har valgt at fokusere på to af de fire spor, som ligger inden for STIME-projektets indsatsområde. Det første spor – Når svære følelser fører til selvskade – er for 12-14-årige. Det andet spor – Når tanker om krop og mad fylder for meget – er for 10-14-årige.

Er man forældre til et barn i aldersgruppen, og oplever man, at ens barn går med tanker og udfordringer i den retning, kan man kontakte kommunens STIME-medarbejdere, som kan tilbyde en screening-samtale. Selv hvis det vurderes, at STIME ikke er relevant eller tilstrækkeligt, får man tilbudt hjælp; man kan blive henvist til andre relevante tilbud i kommunen eller til psykiatrien.

Sådan kontakter du STIME i Gribskov Kommune

Du kan ringe til Gribskov Kommune på 72496000. Du kan også læse mere om STIME-indsatserne i Gribskov Kommune og hvordan du kan kontakte os via mail på: gribskov.dk/kropogmad og gribskov.dk/selvskade

(udgivet d. 16 aug. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *