DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Livlig snak på sidste dialogmøde om specialundervisning

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Torsdag aften den 2. juni 2022 blev det sidste dialogmøde afholdt i den inddragelsesproces på specialskoleområdet, som Udvalget for Skole, Børn og Familie igangsatte i starten af året.

Der var en livlig snak på mødet og mange bud på, hvor der skal sættes ind for at højne kvaliteten, fortæller Jens Rane Holck, udvalgsformand for Skole, Børn og Familie:

“Det var et godt møde, og det har i det hele taget været en rigtig god proces med stor velvilje og engagement. Der er mange, der har ønsket at dele deres tanker og fortællinger og bidrage til, at vi kan skabe en udvikling for vores specialtilbud, som kommer vores børn og unge til gavn”.

Jens Rane Holck (SF Gribskov) (pressefoto)

På mødet deltog kommunens skoleledere, repræsentanter fra de faglige organisationer, Handicaprådet, Foreningen DUBS, Autismeforeningen og Ordblindeforeningen i det, som altså var et foreløbigt punktum i den omfangsrige inddragelsesproces.

Kvalitet er nøgleordet

Siden februar har Udvalget for Skole, Børn og Familie i Gribskov Kommune holdt møder med forældre, elever, ledere, fagpersoner, handicaporganisationer, skolebestyrelser og mange flere, som har givet deres input til, hvordan kvaliteten i kommunens specialundervisning kan sikres også i fremtiden. 

Udvalget skal i juni drøfte de mange indtryk og tilbagemeldinger.

Jens Rane Holck pointerer, hvor vigtigt det er at have et specialskoletilbud af høj kvalitet, så alle børn kan få den bedst mulige skolegang:

“Nogle børn har brug for et særligt tilbud for, at de trives og kan gennemføre deres skolegang. Det er en vigtig opgave, som der bliver gjort et stort og godt stykke arbejde for at lykkes med. Samtidig ønsker vi ikke at bruge flere resurser end nødvendigt, da det er dyrt at drive specialtilbud, og vi skal bruge pengene bedst muligt. Så det er en balancegang. Med inddragelsen af forældre og børn og andre, der kender specialområdet og tilbuddet, har vi fået nogle friske input, som skal sikre, at kvaliteten også fremover er høj.”

Et godt afsæt

Helene Gerlykke-Dohn, næstformand i Udvalget for Skole, Børn og Familie, deltog også i mødet. Hun ser frem til den videre drøftelse:

“Vi har fået et rigtig godt afsæt for den videre drøftelse. Det er ikke hver dag, at vi får så mange fortællinger og konkrete forslag fra dem, der faktisk skal bruge det tilbud, vi er med til at udforme. Så det er meget positivt. Det er ikke en udvikling, der sker fra den ene dag til den anden, men nu er de første skridt taget, og jeg glæder mig til at arbejde videre med det.”

Helene Gerlykke-Dohn (C) (pressefoto)

Inddragelsesprocessen startede i januar, hvor medarbejderne først drøftede kvaliteten i deres eget tilbud. Derefter har man undersøgt, hvordan børn og forældre oplever kvaliteten. Efterfølgende har der været en række workshops med medarbejderne, og de faglige organisationer, relevante foreninger samt Handicaprådet har været inddraget.

Gribskov Kommune har i alt 11 specialpædagogiske undervisningstilbud fordelt på fem af kommunens seks folkeskoler. Der går ca. 200 elever i alt.

(udgivet d. 8 juni 2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *