DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Kvalitetsrapporten på skole- og dagtilbudsområdet er godkendt

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Byrådet i Gribskov kommune godkendte tirsdag d. 10 marts 2020 Kvalitetsrapport på skole- og dagtilbudsområdet for skoleåret 2018-2019.

Rapporten viser, at der generelt er en god udvikling på området. Der er fortsat behov for ekstra fokus på de unge, som forlader 10 klasse. Det er netop det, den Kommunale Ungeindsats (KUI) er sat i verden for.

Kvalitetsrapporten er et værktøj, der skal understøtte evaluering og resultatopfølgning i den enkelte kommune. Rapporten skal desuden fungere som grundlag for lokal dialog. Kvalitetsrapporten omfatter for anden gang status for både dagtilbud og skoler, idet der i Gribskov Kommune er fokus på, at dagtilbud er fundamentet for den videre udvikling i folkeskolen.  

Natasha Stenbo Enetoft (V), formand for Børn, Idræt og Familie, udtaler:

”Jeg er glad for, at der er god tilfredshed med både vores dagtilbud og vores skoler. Der er generelt god trivsel, og vi har fortsat fokus på at løfte det faglige niveau og tage hånd om de børn der behøver lidt ekstra. Vi har med KUI også sat ind i forhold til de unge, som ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Medarbejderne på området gør det rigtig godt, og vi skal bare fortsætte den gode udvikling”

Natasha Stenbo Enetoft (V)

Resultatet på dagtilbudsområdet

Rapporten på dagtilbudsområdet følger op på de kommunalt fastsatte mål på dagtilbudsområdet og tager udgangspunkt i de seks områder, hvor der findes resultater for dagtilbud. De seks områder er sprogvurdering af børnene, resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2019, inklusion i dagtilbud, motorik, TOPI (tidlig opsporing og indsatser) og alsidig udvikling.

Brugertilfredsheden er høj på dagpasningsområdet. Den samlede tilfredshed med kommunens dagtilbud er på 4,3, på en skala fra 1-5. Det er kun Fredensborg Kommunen, som har en højere tilfredshed end Gribskov, blandt regionens kommuner. I forhold til sprogvurdering halter kommunen dog lidt bagefter.  9% af de børn der indgår i undersøgelsen, er placeret i kategorien særlig indsats. Normtallet er 5 %. Det betyder, at der er i Gribskov Kommune er en lidt større gruppe børn, som har behov for ekstra opmærksomhed i forhold til sprog. Der måles også på børnenes motoriske udvikling. Den samlede score ligger mellem 3,6 og 3,8 i Gribskov Kommune. Dette er et tilfredsstillende scoringsresultat. Den maksimale score er 4 og betyder, at barnet mestrer læringsmålet sikkert. En score på 3 betyder at barnet kan næsten selv.

Resultatet på skoleområdet

Den samlede tilfredshed (BTU) med folkeskoleområdet i Gribskov Kommune er steget siden 2017. Andelen, som svarer “tilfreds” eller “meget tilfreds” er steget fra 71% til 76%, hvilket er 0,1 over landsgennemsnittet. Elevernes trivsel er blevet testet gennem en årlig national trivselsmåling. Overordnet ligger Gribskov Kommunes på samme gennemsnit, som på landsplan. På området ”Faglig trivsel” er resultatet dog faldet 0,1 procentpoint og ligger tilsvarende under landstallet. ”Social trivsel” ligger på 4,1, mens temaet ”Støtte og inspiration” ligger lavest med 3,2.

10. klasse Gribskov har over de seneste tre år hævet karaktergennemsnittet væsentligt, og gennemsnittet i alle fag ligger over landsgennemsnittet. Andelen af elever i 9. klasse med karaktererne 02 eller derover i både dansk og matematik ligger fortsat under landstallet. 9 måneder efter afsluttet 10. klasse i 2016-2017 var det kun 42% af Gribskov Kommunes unge, som var i gang med en ungdomsuddannelse. Det er væsentligt under landsgennemsnittet samme år, som var på 67%.

Kvalitetsrapporten med alle målinger og resultater er vedhæftet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *