DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov Kommune vedtager ny udviklingspolitik: ”Vores Gribskov” skal tegne fremtiden

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Det er flere års arbejde, som har involveret borgere, erhvervsliv, politikere og administration, der kulminerer med vedtagelsen af udviklingspolitikken ”Vores Gribskov” på byrådsmødet den 28. februar 2023. Udviklingspolitikken gælder for hele Gribskov Kommune som geografisk område.

”I Gribskov er vi formet af naturen, drevet af virkelyst, næret af turisme og bundet sammen af fællesskaber”.

Sådan lyder de første linjer i Gribskov Kommunes nye udviklingspolitik for hele Gribskov Kommune som geografisk område, som byrådet enstemmigt vedtog på byrådsmødet den 28. februar. Byrådet er afsender af udviklingspolitikken, men understreger, at den er et resultat af et fælles arbejde, der startede i 2019, og som har involveret mange bidragsydere:

”Udviklingspolitikken er blevet til gennem dialog – både i byrådet, men i særdeleshed ude blandt vores borgere, ildsjæle og erhvervsdrivende. Den dialog fortsætter, så udviklingspolitikken skal ses som den ramme, som vi har sat for vores fremtidige retning. Inden for den ramme arbejder vi videre nu”, siger borgmester Bent Hansen.

Borgmester Bent Hansen (V) (Pressefoto)

Stort event 25. april

Udviklingspolitikken Vores Gribskov har været i offentlig høring. Næste skridt er et stort dialogevent, hvor alle borgere og ildsjæle inviteres ind for at tale videre om, hvordan udviklingspolitikkens målsætninger skal sættes i værk og realiseres. Eventet finder sted den 25. april 2023.

”Da vi først satte arbejdet med udviklingspolitikken i gang i 2019 inviterede vi til en række workshops, hvor mange interesserede borgere, erhvervsdrivende og ildsjæle deltog. Det er bl.a. dem, som vi håber at se igen til vores event, for vi vil gerne kvittere for deres input og ikke mindst have dem med på den videre rejse, hvor udviklingspolitikken skal realiseres”, siger kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

Udviklingspolitikken Vores Gribskov er både en udviklingspolitik og en planstrategi. Den består af en vision: Fortællingen om Vores Gribskov samt fire ambitioner og en række målsætninger, der handler om, hvordan ambitionerne skal indfries. Og så danner den et grundlag for den grønne dagsorden, som byrådet har fokus på at styrke i de kommende år.

”Udviklingspolitikken tager udgangspunkt i, hvem og hvad Gribskov er. Det betyder, at den ikke bare opstiller visioner og mål, men faktisk tager udgangspunkt i meget af det, som vi allerede gør. Vores fællesskaber lever og vokser, vores erhvervsliv sprudler, fyrtårnene træder frem, og vores natur er et af vores stærkeste kendetegn. Udover dette har vi som endnu en fællesnævner, at alle har et ønske om at styrke den grønne dagsorden. Som planstrategi sætter udviklingspolitikken retningen for Gribskov Kommunes fysiske udvikling i de kommende fire år. I byrådet betragter vi Vores Gribskov som ikke kun vores – men hele Gribskovs. Med vores udviklingspolitik har vi fået et enestående fælles udgangspunkt, og jeg glæder mig umådelig meget til at fortsætte dialogen og være med til at udføre de konkrete tiltag i de kommende år”, slutter borgmester Bent Hansen.

Gribskov Kommune vil i forbindelse med vedtagelsen invitere til forskellige dialogmøder. Planudvalget vil invitere til cafémøde med fokus på planstrategiske emner, og byrådet inviterer til et større event den 25. april, hvor de forskellige fagudvalg vil være med og dialogen vil handle om udviklingspolitikkens målsætninger.

Tid og sted for dialogmøder vil blive annonceret bredt på Gribskov Kommunes medier og på kommunens hjemmeside.

Du kan læse mere om udviklingspolitikken her

(udgivet d. 1 mar. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *