DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov Kommune: Økonomiudvalg indstiller til genåbning af budgettet

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Den bekymrende høje vækst i det specialiserede socialområde og det stadigt stigende behov for ældrepleje presser Gribskov Kommunes budget i en så alvorlig grad, at Økonomiudvalget indstiller til genåbning af det 2 årige budget. De rammer, som regeringen stiller er så stramme, at der skal ses på yderligere besparelser, oplyser Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

Økonomiudvalget har på et ekstraordinært møde den 30. maj 2023 behandlet den økonomiske situation og herunder listen over modgående foranstaltninger.  Det sker kort efter, at regeringen og KL har indgået økonomiaftalen for 2024. En aftale, som desværre igen har vist sig ikke at tage nok højde for kommunernes situation på det specialiserede socialområde og udviklingen på ældreområdet – og dermed slet ikke i tilstrækkelig grad har givet penge til udviklingen på disse områder.

”Vi havde håbet, at aftalen mellem KL og regeringen ville give mere. Det er dybt bekymrende. Den store vækst, vi ser, koster penge – mange penge. Men, man må ikke glemme, at det her handler om mennesker. Børn, unge, voksne  og ældre, som har brug for hjælp. Vi får som kommune stillet urimeligt smalle rammer til rådighed. Derfor er vi tvunget til at tage dette skridt og genåbne vores budget, så vi både ser på hvad, vi kan gøre her og nu, men vigtigst at vi kan finde den langsigtede balance i budgettet fra 2024 og frem”, siger Borgmester og Formand for Økonomiudvalget, Bent Hansen.

Borgmester Bent Hansen. (Pressefoto)

Økonomiudvalget indstiller ud over genåbning af det 2 årige budget 2023-2026, samt at der sker en indefrysning af de modgående foranstaltninger på i alt 51,9 mio. kr. hvoraf 36,4 mio. kr. vedr. de anlæg, der endnu ikke er igangsat. Men en indefrysning er ikke nok til, at der kommer balance i budgettet. Økonomiudvalget forventer, at det bliver en vanskelig opgave at gå i nul i 2023, om det Viceborgmester og Næstformand i Økonomiudvalget Trine Egetved-Sørensen:

”Det her handler om flere ting. Vi har fokus på vores likviditet, derfor bremser vi op på anlægsinvesteringer. Desværre kan vi ikke bruge anlægsmidlerne til service, da serviceloftet forhindrer os i det. Der er en risiko for, at vi ser ind i en massiv overskridelse af vores serviceramme i 2023. Derfor prøver vi også på næste Økonomiudvalgsmøde, at finde lidt flere straks-besparelser, så vi begrænser det store merforbrug. Det, der bekymrer os mest, er dog udsigterne til, at de kommende år er meget mere problematiske. Dels på grund af de rammer, som regeringen sætter op for kommunerne, dels på grund af store stigninger i behov for hjælp på det specialiserede område samt en stigning i andelen af ældre over 80 år i vores kommune. Derfor ser vi os tvunget til, at stoppe op og se på både 2023 og 2024 og få truffet de alvorlige men nødvendige beslutninger, der skal til for at skabe balance i budgettet fremadrettet. Der er ingen, hverken borgere eller medarbejdere, som er tjent med et budget, som ikke er i balance”, slutter Trine Egetved-Sørensen.

Trine Egetved (C) (Pressefoto)

(udgivet d. 30 maj 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *