DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet 26 initiativer til udmøntning af Sundhedspolitikken.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

26 initiativer skal styrke borgernes sundhed og trivsel skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Gribskov Kommunes administrationen har udarbejdet 26 initiativer til udmøntning af Sundhedspolitikken. Dem har udvalget Forebyggelse og Idræt for nylig behandlet og nu sendt i høring for at få kvalificeret initiativerne yderligere.

Rygestoptilbud, kurser i at håndtere angst og depression og kompetenceudvikling af ansatte.

Det er blot tre af i alt 26 forskellige initiativer, som administrationen i Gribskov Kommune har udarbejdet i forbindelse med udmøntningen af Gribskov Kommunes sundhedspolitik, og som der er afsat to millioner kroner til over de næste fire år.

Formålet med sundhedspolitikken

Formålet med sundhedspolitikken er at styrke sundheden og trivslen blandt borgerne i Gribskov Kommune inden for fem særlige indsatsområder: mental sundhed, tobak, alkohol, overvægt (herunder bevægelse og kost) og seksuel adfærd.

De 26 fremlagte initiativer tager udgangspunkt i den seneste Sundhedsprofil, der udkom i marts 2018. Her kan man konstatere, at der blandt andet er behov for at fokusere på unge kvinder med højt stressniveau, midaldrende mænd, der ryger og har et højt alkoholforbrug og ældre kvinder med højt stressniveau.

Initiativer med udgangspunkt i den seneste Sundhedsprofil
Udvalget Forebyggelse og Idræt behandlede for nylig de 26 initiativer og besluttede i den forbindelse at sende dem i høring de næste to uger. Blandt andet hos udvalgene Ældre, Social og Sundhed, Børn og Familie, Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Årsagen er, at pengene skal bruges på tværs af fagudvalgenes kompetenceområder.

Udvalget Forebyggelse og Idræt skal i den forbindelse også selv afgive høringssvar. Formand Trine Egetved (K) fortæller på vegne af udvalget:

Trine Egetved-Sørensen (C)

”Vi foreslår blandt andet en indsats omkring unges brug af sociale medier, mobiltelefoner, tablets mv. og den stress, det kan medføre for de unge, og så ser vi gerne flere tilbud om bevægelse målrettet børnefamilier,” fortæller formanden.

Forebyggelse og Idræt behandler høringssvarene fra de andre udvalg på dets møde i marts, hvor udvalget også beslutter.

900.000 kroner sat af til borgernes projekter

Udvalget har desuden sat 900.000 kroner af til puljen “Sammen om sundhed og trivsel”. Her kan civilsamfund, erhvervsliv og foreninger søge penge til samskabelsesprojekter, der skaber sundhed og trivsel for borgerne i Gribskov Kommune og dermed understøtter sundhedspolitikken.

Gribskov Kommune holder workshop mandag 25. februar, hvor alle med en god idé til et projekt eller interesse i at udvikle eller medvirke i et projektet kan deltage. Det foregår fra klokken 16.30 til 20.30 i Gribskov Kultursal i Helsinge, og man kan stadig nå at tilmelde sig. Man kan indsende sin projektidé fra cirka 25. marts til og med 1. maj.

Fakta: Om forslagene, der nu er sendt i høring

Mental sundhed

 • Uddanne ABC-ambassadører i foreninger og frivilligcentre (50.000 kr.)
 • Integrere trivselstræet og ABC i arbejdet i myndighedsteams (31.000 kr.)
 • Understøtte foreninger og frivilligcentre i at rekruttere mænd (39.000 kr.)
 • Projektforløb i folkeskolen om trivselstræet og ABC (85.000 kr.)
 • Implementere kurserne “Lær at tackle angst og depression” for unge og voksne (350.000 kr.)
 • Forældrekursus til tidlig opsporing og håndtering af angstsymptomer blandt børn (70.000 kr.)
 • Opsporing og forebyggelse af ensomhed blandt ældre (81.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)

I alt: 708.000 kr.

Tobak

 • Rygestoptilbud (250.000 kr.)
 • Foredraget “Act on it – dont smoke” for 7. klasse (50.000 kr.)
 • Styrket SSP-indsats i udskolingen (150.000 kr.)
 • Indføring af henvisningsmetoden Very Brief Advice (VBA) (20.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)

I alt: 472.000 kr.

Alkohol

 • Teaterforedraget “4.1 promille” for 7. klasse (56.000 kr.
 • Styrket SSP-indsats i udskolingen (150.000 kr.)
 • Indføring af henvisningsmetoden Very Brief Advice (VBA) (20.000 kr.)
 • Foredrag og temaeftermidag for borgere på +65 år (30.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)

I alt: 258.000 kr.

Overvægt

 • Kompetenceudvikling af personale i indskolingen (130.000 kr.)
 • Kompetenceudvikling af personale i dagtilbud (130.000 kr.)
 • Kompetenceudvikling af sundhedsplejen (165.000 kr.)
 • Etablering af bevægelsestilbud til familier med moderat overvægt (30.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)
 • Øget fokus på sundere kost i hallerne (5.000 kr.)

I alt: 462.000 kr.

Seksuel sundhed

 • Partnerskabsaftale med Sex og Samfund (35.000 kr.)
 • Deltage i nationale kampagner (2.000 kr.)

I alt: 37.000 kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *