DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov Kommune får seks millioner til en styrket indsats for sårbare småbørnsfamilier

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

6 millioner kroner. Så mange penge har Gribskov Kommune fået fra Social- og Boligstyrelsen på baggrund af en ansøgning om at styrke indsatsen for kommunens sårbare familier. Støtten kommer fra Social- og Boligstyrelsens puljemidler til udbredelsen af familiehuse og en mere håndholdt indsats for sårbare familier i de danske kommuner, skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

Puljepengene er målrettet ”familiehuse” – betegnelsen for en indsats, der skal sikre, at familier, som er i en sårbar eller udsat position, får gavn af en sammenhængende, koordineret og håndholdt indsats fra kommune, region og civilsamfund i øvrigt.

Christina Lyng Andersen er faglig koordinator og konstitueret faglig leder i Center for Sociale Indsatser i Gribskov Kommune – og hovedarkitekten bag ansøgningen til Socialstyrelsen:

“Det er virkelig godt. De penge betyder, at vi kan skræddersy en helhedsorienteret indsats for de familier, som har brug for at blive hjulpet. Målet er, at vi så tidligt som muligt kan komme ind og hjælpe dér, hvor familielivet kan have nogle startvanskeligheder, så den lille ny kommer ind i en positiv livsbane fra starten. Og vi får også flere ressourcer til at fortsætte en målrettet indsats, indtil barnet når skolealderen.”

Den tidlige indsats er afgørende

Pengene, som Christina har været med til at skaffe hjem, går til et 4-årigt projekt, der skal styrke den tidlige indsats hos nye familier, så man kan forebygge, at der senere kommer problemer. Det kan handle om at spotte tegn på problemer hos barnet i et tidligt stadie, f.eks. hjælp i forhold til omsorg og at barnet får den rigtige mad og drikke. Men det kan også være at forebygge fødselsdepression eller andre problemer, som kræver, at man som forældre får noget hjælp.

Pengene skal også være med til at forbedre koordineringen mellem kommunens indsatser i forhold til de sårbare familier. Konkret går de fleste af pengene til at finansiere en opnormering med en psykolog, en familiebehandler og en sundhedsplejerske.

“Budskabet her er, at det er okay at få hjælp. Vi har brug for at forebygge mere og blive bedre til at undersøge, hvad spædbørnsforældrene har brug for. Gennem projektet vil vi få mulighed for at lære familierne bedre at kende tidligere i barnets liv, f.eks. ved at komme med allerede til jordemodersamtaler, inden barnet er født. Så vi følger familierne fra starten og er klar til at hjælpe, hvis der bliver behov for det”, siger Claus Herbert, som er chef i Center for Sociale Indsatser.

En del af ansøgningen til Social- og Boligstyrelsen handler også om at invitere civilsamfundet til at hjælpe med familieindsatser. Der findes allerede foreninger i Gribskov, som tilbyder hjælp og vejledning til nye forældre, og som kan være relevante samarbejdspartnere omkring det nye projekt.

Aktiviteterne kommer til at være koncentreret omkring det allerede eksisterende ”familiehus” på Græsted Stationsvej 1B. Her vil projektet have base, og der kan afholdes aktiviteter, møder med familier eller møder mellem parterne i projektet.

Fakta om familiehus-midlerne

Puljemidlerne til familiehus-initiativer udmøntes i fire ansøgningspuljer med en samlet bevilling på 281,9 mio. kr. Puljen i 2022, hvoraf Gribskov Kommune har fået 6 mio., lød på samlet 127,7 mio. kr.

Mere information om familiehusene: 

https://sbst.dk/boern/forebyggelse-og-tidlig-indsats/maalgrupper/saarbare-smaaboernsforaeldre/familiehus

(udgivet d. 28 feb. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *