DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov, Helsingør og Halsnæs får 26 millioner kroner til kystbeskyttelse

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

De tre nordkystkommuner Gribskov, Helsingør og Halsnæs har igen søgt og fået puljemidler fra Kystdirektoratet til det store, fælles kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid. Denne gang er projektet blevet støttet med 26 mio.

Igen i år er der puljemidler til beskyttelse af Nordkysten. De tre kommuner fik forrige år 20 millioner kroner fra Kystdirektoratets pulje til kystbeskyttelse, senest fik de 21 millioner, og i år er beløbet 26 millioner kroner, som er uddelt på baggrund af ansøgningen, som blev indsendt i 2022.

”De danske kyster er noget helt særligt – og vores fælles ansvar. Derfor er jeg også tilfreds med, at staten igen tager et ansvar for finansieringen for beskyttelsen af vores kyster. Og alle midler er velkomne, for vi har virkelig brug for dem. Derfor vil vi også søge alle de statslige midler, vi har mulighed for i fremtiden,” siger Helsingørs borgmester Benedikte Kiær.

Borgmester i Gribskov Kommune Bent Hansen lægger vægt på, at staten også spiller en vigtig rolle i forhold til sikring af den nordsjællandske kystlinje:

”Nordkystens Fremtid er et meget vigtigt projekt for vores tre kommuner, og for hele landet. Jeg er glad for midlerne og for at den nye minister bakker op om planerne, men realiteten er, at projektet alene pga. hensynet til de beskyttede naturområder, oplever meromkostninger, der langt overstiger de 26 millioner. Derudover kommer de generelle prisstigninger, vi oplever i øjeblikket. En opgave i den skala som Nordkystens Fremtid er, bør staten i høj grad bidrage til at få løst, både i forhold til finansiering og ved at hjælpe med at navigere i forhold til lovgivning og miljøkrav.”

Projektet ’Nordkystens Fremtid’ handler om at beskytte kysten i Nordsjælland mod fremtidige storme ved at strandfodre med sand og ral i store mængder. Kysten er truet af erosion fra storme og højvande, og det ekstra sand sikrer en strand foran de eksisterende hårde kystsikringsanlæg. Det får bølgernes kræfter til at løbe af på stranden, og bølgerne rammer dermed med mindre kraft.

Strandfodringen vil beskytte de over 1.100 ejendomme i første række og blandt andet kritisk infrastruktur, fredede fortidsminder og kulturværdier.


Ser frem til videre dialog med ministeriet

Støttekronerne er faldet til fordel for de nordsjællandske kommuner gennem flere år, efter at den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter blev øget og forlænget for årene 2021-23. 

Borgmester i Halsnæs Kommune Steffen Jensen glæder sig også over støtten og anerkendelsen af, at det er et vigtigt projekt:

”Vi står med en presserende opgave, hvor vand og vind presser sig på og eroderer Sjællands nordkyst. Det er en stor og langvarig udfordring. Jeg glæder mig derfor over, at Kystdirektoratet anerkender denne nationale udfordring ved at tildele puljemidler til projekt Nordkystens Fremtid. Kommunerne arbejder allerede i fællesskab for at løse opgaven, men puljemidlerne er absolut nødvendige for, at vi kan fortsætte arbejdet med at sikre landskaber og byer.”

Nordkystens Fremtid og borgmestrene fra de tre kommuner har i flere år været i dialog med Miljøministeriet, da projektet vil medføre en påvirkning af den beskyttede natur i området. En løsning på udfordringen kræver, at der sker en fravigelse fra reglerne i Kysthabitatbekendtgørelsen, samt at der gennemføres kompenserende foranstaltninger.

Kommunerne glæder sig til at fortsætte dialogen med ministeriet og få en snarlig afklaring på den videre vej frem, så projektet kan realiseres under hensyntagen til den beskyttede natur.

Nordkystens Fremtid (logo)

(udgivet d. 25 jan. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *