DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov Forsyning og datterselskaber leverer flot resultat for 2023

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Årsregnskaberne for Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S og Gribskov Spildevand A/S er netop godkendt på generalforsamling den 11. juni 2024.

Gribskov Forsynings bestyrelse og generalforsamling har netop godkendt årsregnskabet for 2023 for både hovedselskab og datterselskaberne. For Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S går regnskabet i nul, mens Gribskov Spildevand A/S har et overskud på 4.405.000 kr.

I overensstemmelse med lovgivningen havde begge datterselskaber budgetteret med et nul-resultat. Når
Spildevandsselskabet alligevel har et overskud, skyldes det, at årets driftsomkostninger var lavere end
forventet.

»Vi havde for spildevandsselskabet indlagt et forsigtighedsprincip i driftsbudgettet for 2023, fordi de
enormt høje el-priser gav negativt udslag på budgettet året før,« forklarer bestyrelsesformand Pernille
Søndergaard og fortsætter:

»Vi kan være yderst tilfredse med begge selskabers årsresultater. Det er et tydeligt spejl på, at selskaberne er veldrevne, når de kan have fuld fart på udvikling og omstrukturering og samtidig præstere flotte
budgetter.«


Selskabernes hovedfokus
For Gribskov Spildevand har 2023 budt på store anlægsprojekter, herunder sidste fase af omstruktureringen af kommunens spildevandsrensning. Der er anvendt omkring 97,6 mio. kr. på anlægsinvesteringer ‘

– hovedsageligt:

  • byudviklingsprojekter
  • ombygning af renseanlæg, bassiner og afskærende ledninger
  • ledningsrenovering

Gribskov Genbrug & Ressourcer står overfor en stor omstrukturering af affaldssorteringen i kommunen,
og selskabet er i fuld gang med at forberede det nye affaldssystem med sortering af affald i 10 fraktioner.
Den nye ordning ventes iværksat i efteråret 2025. Derudover arbejder selskabet løbende på at reducere
miljøpåvirkninger fra virksomhedens drift.

Gribskov Forsynings indtægter og udgifter
Gribskov Forsynings indtægter og udgifter er direkte relateret til datterselskabernes årsregnskaber. Da
Gribskov Genbrug & Ressourcer først blev en del af Gribskov Forsyning pr. juli 2022, dækker det første
regnskabsår over en 18 måneders periode.

Selskabernes indtægter og udgifter fordeler sig som følger:

(udgivet d. 12 jun. 2024)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *