DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Flere el-ladestandere på vej i Gribskov

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Ny strategi skal gøre det lettere at eje en elbil i fremtiden.

Benzin- og dieselbiler er blandt de store syndere, når det kommer til CO2-udledningen i Danmark. Derfor er en omstilling af transporten til mere grønne alternativer som elbiler et vigtigt fokusområde for kommunernes klima-arbejde de kommende år.

Det gælder også i Gribskov Kommune, som i lighed med landets øvrige kommuner, skal udarbejde lokale planer for at reducere CO2-aftrykket.

Og der vil blive brug for flere standere til opladning af elbiler i fremtiden. Det vurderer Brian Lyck Jørgensen, formand for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø:

”Vi ved, at de private aktører oplever et behov hos kunder og brugere for at kunne oplade deres elbiler. Forventningen er også, at antallet af private elbiler vil stige markant de kommende år – og mange virksomheder arbejder også i retning af mere grøn transport. Derfor sætter vi i udvalget nu gang i arbejdet med en strategi og plan for udrulningen”.

Brian Lyck Jørgensen (O) (pressefoto)

Private aktører skal drive omstillingen

Forventningen er, at det er private operatører som fx supermarkeder, byggemarkeder, tankstationer, boligselskaber mv., der opstiller og driver ladeinfrastrukturen, mens kommunen spiller en rolle som planlæggende og koordinerende instans, uddyber næstformand i udvalget Morten Dahlberg:

”I første omgang vil det ikke være kommunen, der opstiller og drifter ladestanderne. Vi forventer, at det er erhvervsliv og andre private aktører, som driver den omstilling. Vi vil naturligvis løbende vurdere behovet for kommunalt opstillede standere som et supplement, og kommunen vil samtidig have en vigtig rolle i forhold til at facilitere udrulningen.”

Morten Dahlberg (A) (pressefoto)

I Gribskov Kommune udgør CO2-udledningen fra transport 32% af den samlede udledning. Det dækker både over privatbilisme, virksomheders transport af gods og varer samt udledning fra kommunens bilkørsel.

Elstandere ved nybyggeri

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedtog i 2020 ”Ladestanderbekendtgørelsen”, som betyder, at landets kommuner inden 2025 skal opsætte ladestandere til elbiler på offentlige ejendommes parkeringsområder, når der er mere end 20 parkeringspladser. Gribskov Kommune har omkring 30 ejendomme, som er omfattet af dette krav, og hvor der vil skulle opstilles el-ladestandere. Det er også et krav i bekendtgørelsen, at der løbende etableres ladestandere ved nybyggeri og i forbindelse med større renoveringer.

Klimapartnerskabet DK2020

DK2020 er betegnelsen for et klimapartnerskab mellem regionerne, KL og Realdania, som forpligter landets kommuner på at udarbejde lokale klimahandleplaner, som skal hjælpe med at nedbringe CO2-udledningen gennem forskellige indsatser. Transport står for en stor andel af udledningen og udgør derfor et vigtigt indsatsområde i forhold til at nå det endelige mål om at være klimaneutrale i 2050.

(udgivet d. 2 juni 2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *