DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Fakta om budgetprocessen 2022

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Indlæg af Bent Hansen, Borgmester i Gribskov Kommune.

Fakta om budgetprocessen.
Der har været en del forskellige udtalelser og skriverier om budgetprocessen. Derfor har jeg bedt administrationen udarbejde konkrete fakta om, hvordan budgetprocessen foregår.
Budgetprocessen er skitseret i denne figur, og de enkelte elementer i administrationens tekst, som jeg har indsat her. For at skabe fuldstændig klarhed, har jeg herefter beskrevet den politiske forhandlingsproces, som jeg har drevet frem til indgåelsen af budgetaftalen

Administrationen:

Fakta omkring budgetprocessen
Budgetprocessen for kommunen vedtages hvert år af Økonomiudvalget. I år skete dette på Økonomiudvalgsmødet d. 28. marts, hvor processen, som fremgår af figuren, blev vedtaget.

Ramme for spørgsmål m.v.
Fra 1. behandlingen og i hele perioden frem til, at der er indgået en budgetaftale, har alle byrådsmedlemmer mulighed for at stille spørgsmål til administrationen. Disse spørgsmål kan spænde vidt: Det kan typisk være ønske om en gennemgang af det administrative budgetoplæg (godkendt ved 1. behandling af budget). Et tilbud, som lidt over halvdelen af partierne tog imod. Hertil kan det være ønske om besvarelse af spørgsmål af enhver karakter herunder kvalificering af forslag og ideer til det kommende budget samt validering af budgetoplæg i budgetskabelon.

Bent Hansen (V) Borgmester, Gribskov Kommune (pressefoto)

Det politiske forhandlingsforløb
Så vidt det formelle omkring selve processen. Hertil kommer det politiske forløb, som er mit ansvarsområde som Borgmester. Det politiske forhandlingsforløb forgår i perioden mellem 1. og 2. behandlingen.

Som en del af ønsket om en åben proces besluttede Økonomiudvalget at afholde et åbent orienteringsmøde om budgetprocessen, hvor alle interesserede kunne møde op og stille spørgsmål. Mødet blev afviklet d. 30. august 2022, og det var også muligt at deltage online. Her blev selve processen gennemgået sammen med de grund- og rammevilkår, som kommunen er underlagt, når der skal udarbejdes et budget. Oplæggene fra mødet kan ses her: Orienteringsmøde d. 30. august 2022
I mellemtiden var selve forhandlingsperioden gået i gang, og i den forbindelse indkaldte jeg til en række møder. Jeg indledte nemlig mit forhandlingsforløb med en række individuelle ”Stik fingeren i jorden møder” med alle partier. Det vil sige, at hvert enkelt parti kom til møde hos mig alene. Det var input fra disse møder, der dannede baggrund for mit budgetoplæg, som blev præsenteret den 7. september 2022 på det såkaldte sættemøde, hvor alle partier deltog.

I forbindelse med rammen for at stille spørgsmål, som er beskrevet i administrationens fakta, så skal det tilføjes, at alle partier havde adgang til at få udleveret regneark fra administrationen med henblik på, at de kunne kvalificere både budgetoplægget og egne forslag.

I perioden mellem d. 7 og d. 14. september var der igen dialog med alle partier både i form af fysiske møder og telefonsamtaler for at afstemme forventninger til en endelig aftale. Forhandlingsmødet d. 14. september foregik under helt normale politiske rammer, hvor det er helt normal praksis, at parterne forhandler, indtil der er opnået et resultat.
Og det var – i al beskedenhed – den grundige proces, hvor der var fokus på at høre alle, som dannede grundlag for, at vi kunne indgå en aftale, hvor alle partier kunne sætte klare aftryk og samtidigt være fælles om at tage ansvar for det Gribskov, som vi ønsker at skabe fremadrettet.

(udgivet d. 21 sep. 2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *