DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Deltag i borgerdialogmøde 21. februar 2023 om planerne for fremtidens klimaindsats

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Gribskov Kommune har, som de fleste af landets andre kommuner, forpligtet sig på at arbejde aktivt for at reducere CO2-udledningen i fremtiden. På et borgerdialogmøde i februar kan alle komme med deres bud på, hvordan vi lykkes sammen.

Hvordan kan vi blive bedre til at spare på strømmen og varmen? Skal vi have flere elbiler? Hvor er udledningen størst? Og batter det overhovedet noget at nedsætte sit eget forbrug?

Der er mange spørgsmål og veje at gå, hvis vi skal nedsætte udledningen af CO2. Gribskov Kommune ser frem til at tage dialogen, når borgere, virksomheder, selvstændige, borgergrupper, nabofællesskaber, foreninger, unge og gamle – inviteres til borgerdialogmøde om kommunens kommende klimaplan.

Mødet foregår i Gribskov Kultursal i Helsinge den 21. februar 2023 kl. 17.30-20.30.

Ambitiøst mål

Gribskov Kommune har sat sig et ambitiøst mål om at være klimaneutrale i 2045 på baggrund af regeringens klimalov fra 2020 og Paris-aftalen fra 2015. Ifølge planen skal Danmark udlede 70 procent mindre CO2 i 2030 i forhold til niveauet fra 1990, og vi skal være klimaneutrale senest i 2050.

Kommunens kommende klimaplan skal lægge linjerne for den indsats, der skal få os i mål.

Og det har vi brug for alle gode bidrag til, fortæller Brian Lyck Jørgensen, formand for Klima, Teknik og Miljø, som sammen med Planudvalget har behandlet sager om arbejdet med klimaplanen:

”Vi har brug for en god dialog med borgere og erhvervsliv for at kunne lave en klimaplan, der virkelig giver mening i Gribskov. Jeg glæder mig til at se resultatet af dialogmødet og håber, at det bliver en rigtig god kickstart på Gribskovs bidrag til klima-udfordringen.”

Brian Lyck Jørgensen (O) (pressefoto)

Udvalget vil til mødet den 21. februar 2023 være repræsenteret ved næstformand Morten Dahlberg, der ser frem til en spændende aften:

”Vi er sammen om klimaudfordringen. Kommunen har et ansvar for, at vores CO2-udledning nedsættes, men kommunen som virksomhed står kun selv for omkring 3% af udledningen i hele kommunen som geografisk område. Derfor er partnerskaber og engagement fra alle dele af kommunen afgørende for, at vi når mærkbare resultater.”

Morten Dahlberg (A) (pressefoto)

Får hjælp til borgerinddragelsen

Arbejdet med klimaplanen sker gennem samarbejdet DK2020, som Gribskov Kommune er en del af. Klimaplanen skal inden endelig vedtagelse godkendes i DK2020-regi.

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø i Gribskov Kommune valgte sidste år at sætte ekstra penge af til borgerinddragelse, da udvalget valgte at få hjælp fra den socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanmark, der hjælper flere kommuner med at skabe et godt fundament for en fælles klimaindsats gennem lokale borgermøder og indspark til klimaplanen. For selvom kommunen også skal gå foran og sætte aktiviteter i gang, skal omstillingen i høj grad ske i samarbejde med borgerne og de lokale virksomheder, nabofællesskaber, borgergrupper, foreninger osv.

Vedtages til sommer

Klimaplanen skal efter planen vedtages i byrådet i juni 2023. Herefter følger arbejdet med at gøre de aftalte planer til virkelighed.

Tidsplanen er som følger:

  • 21. februar: Borgerdialogmøde
  • 14. marts: Politisk behandling af reduktionstiltag og delmål i udvalgene Klima, Teknik og Miljø og Planudvalget
  • 20. april: Oplæg til klimaplanen afleveres til forhåndsvurdering hos DK2020-samarbejdspartner CONCITO
  • 30. maj: Politisk behandling af udkast til klimaplanen i byrådet
  • 20. juni: Forventet politisk vedtagelse af klimaplanen i byrådet

Du kan læse mere om klimaplanen og følge med på: gribskov.dk/klimaplan.

Kom til borgerdialogmøde 21. februar 2023
Borgerdialogmøde om klimaplanen afholdes den 21. februar 2023 kl. 17.30-20.30 i Gribskov Kultursal, Østergade 52 i Helsinge. Tilmeld dig og find program for aftenen på: gribskov.dk/klimaplan.

(udgivet d. 6 feb. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *