DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Borgmesterens tilbageblik på 2022

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Nu har vi taget afsked med 2022, og det er helt naturligt at reflektere over det forgangne år inden vi for alvor byder det nye velkomment”, skriver Gribskov Kommunes borgmester Bent Hansen bl.a i en nytårsudtalelse. Læs hele borgmesterens nytårstale herunder, som er udsendt d. 2 januar 2023.

Sådan er det også for mig – og måske særligt i år. For 2022 har på alle måder været et ganske særligt år på godt og ondt.

Lige fra begyndelsen af året har der været en stemning kendetegnet af spænding. Efter kommunalvalget var det nye Byråd på plads med mange nye ansigter. Helt nøjagtigt var der 12 nye medlemmer, som var nye i politik. Det har været en spændende og positiv rejse for os alle i Byrådet. Og her ved udgangen af vores første år er jeg stolt af at kunne sige, at vi har fundet vores ben at stå på.

For mig personligt som ny borgmester har det været et år, hvor jeg har haft meget fokus på min nye rolle og vigtigheden af at tage ansvar også i de svære sager, hvor man ikke kan gøre alle glade, og bidrage til et samarbejdsklima, som kunne skabe et godt fundament for et nyt Byråds arbejde og beslutninger.

Og der har været mange vigtige beslutninger i løbet af det første år, som har krævet vores stillingtagen.

Ikke mindst da Putin invaderede Ukraine. Her var tid afgørende, og mens vi var flere, der tog i mod flygtninge i private rammer, var der brug for, at vi hurtigt fik sat gang i den formelle modtagelse af fordrevne ukrainere. Jeg vil sent glemme den indsats og det engagement, som Gribskovs borgere, frivillige og medarbejdere viste. Ved fælles hjælp fik vi meget hurtigt skabt gode forhold på det tidligere plejehjem Toftebo i Esbønderup. Vi fik børnene i skole og daginstitutioner, og flere foreninger fik startet idrætsaktiviteter op for ukrainerne – på rekordtid. 

Da jeg i løbet af sommeren var på besøg på Toftebo, mødte jeg – efter omstændighederne – glade mennesker og stor taknemmelighed. Det var en meget rørende dag.

For mig var det endnu et eksempel på det sammenhold og den virkelyst, som Gribskov står for. Vores fællesskaber bliver hele tiden stærkere, og vi deler gerne med andre, som er i nød.

Der er meget at glædes over, men vi må også være forberedte på, at vi går stramme tider i møde. Vi mærker det allerede i forhold til energikrisen. Vi har skruet ned for varmen i kommunens bygninger for at sænke energiforbruget, og det kan mærkes – for nogle mere end andre. Men tak til alle jer medarbejdere, og borgere, som lever og arbejder under disse noget anderledes forhold. Jeg ved, at flere af vores idrætsforeninger og private haller også er hårdt ramt af de stigende energipriser. Her må vi også stå sammen og hjælpe hinanden. Vi er ikke selv herre over situationen – det kommer udefra, og vi må handle, så godt vi kan. Jeg forstår, at det kan være svært, men jeg er stolt af, at vi her i Gribskov også kan stå sammen i denne situation og bidrage til det større fællesskab.  

Vi vil også mærke de stramme tider i fremtiden, når vi skal finde arbejdskraft – særligt på plejeområdet. Vi mærker allerede, at det er svært nu. Helhedsplejen har f.eks. været hårdt ramt. Det er desværre et vilkår, som bliver mere og mere aktuelt, og det kan i værste fald gå ud over de svageste, som har mest brug for hjælp. Men arbejdskraften mangler – ikke bare her hos os i Gribskov – men i hele landet. Vi kommer til at arbejde meget målrettet for, at flere opdager, hvor meget godt vi har at tilbyde her i Gribskov Kommune – både som arbejdsplads, læreplads, uddannelsessted og ikke mindst bopælskommune. 

Jeg vil i denne forbindelse gerne takke for den imødekommenhed, ihærdighed og velvilje jeg altid møder, når jeg besøger virksomheder, institutioner, skoler, plejehjem, frivillige foreninger og andre spændende steder i kommunen.

Efterårets budgetforhandlinger faldt på plads efter en lang proces, og her vil jeg også gerne takke alle, som var med til at tage ansvar, og takke jer som skal leve med nogle af de svære beslutninger, som holder økonomien i balance i 2023 og fremover. I den forbindelse synes jeg, det er værd at nævne, at budgettet fastholder tidligere beslutninger om at bevare skoler i lokalsamfundene, rengøringsfrekvensen hos borgere med behov øges, ligesom skat og likviditet fastholdes på de nuværende niveauer.  

Når jeg læser det nye regeringsgrundlag, bliver jeg fortrøstningsfuld og optimistisk. Der ligger mange muligheder i det, som kan styrke det, som vi vil her i Gribskov. Flere af tiltagene, f.eks øget frisætning med efterfølgende mindre fokus på dokumentation for dokumentationens skyld, for at frigøre ressourcer til praktisk arbejde og øget tilgang til arbejdskraft på beskæftigelsesområdet peger i den rigtige retning. Det glæder mig også meget, at kommunen og borgere nu skal inddrages i etableringen af Naturnationalparken i Gribskov. Også tiltag på energi-, klima- og miljøområdet matcher det, som vi allerede har sat i gang her hos os i Gribskov Kommune.

2023 vil blive et år med udfordringer – men det er spændende udfordringer, som vi er klar til. Beslutninger skal jo træffes, også selv om de er svære: Vi skal hele tiden træffe beslutninger, som holder kommunens økonomi på sporet, vi skal have fokus på at træffe beslutninger om byudvikling i lokalsamfundene for blandt andet at bevare og understøtte skole og idrætstilbud, som de er, og vi skal træffe svære beslutninger om miljø og klimatiltag som f. eks. etablering af vedvarende energiproduktion eller separatkloakering og affaldssortering – alt sammen emner som desværre i nogle tilfælde vil komme til at påvirke økonomien eller de nære omgivelser hos borgerne.

Alle ønskes et rigtig godt Nytår.

Bent Hansen

Borgmester

Gribskov Kommune

Borgmester Bent Hansen (Pressefoto)

(udgivet d. 2 jan. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *