DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: “Barnets Lov” giver børn og unge flere rettigheder og træder i kraft efter nytår

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

”Barnets Lov”: Ny lovgivning på området for særlig støtte skal give børn og unge flere rettigheder og kommunen bedre mulighed for fleksible løsninger.

1. januar 2024 får Danmark en ny lov om særlig støtte til børn og unge: Barnets Lov. Loven handler om den hjælp, som kommunen kan give børn, unge og familier, der har behov for særlig støtte – f.eks. på grund af sociale udfordringer eller en funktionsnedsættelse.

Med Barnets Lov bliver der stillet større krav til rådgivere og sagsbehandlere om, at barnet eller den unge skal inddrages. Loven giver også flere rettigheder i en tidligere alder: Helt ned til 10 år kan barnet i mange tilfælde opnå partsstatus i egen sag, hvilket blandt andet giver ret til selv at bede om at blive anbragt.

Medarbejdere har knoklet

For kommunen betyder det, at der skabes grundlag for mere fleksible indsatser, og at ting kan sættes hurtigere i gang. For eksempel ændres kravene til, hvad man som rådgiver eller sagsbehandler skal undersøge, før støtte kan sættes i gang. Det skal gøre det lettere for kommunen at give den rette hjælp i rette tid.

”Det spændende ved den nye lov er, at rammerne bliver mere fleksible. Indsatser kan sættes hurtigere i gang og kan justeres løbende i forhold til, hvad der giver mening for det enkelte barn og familien. Vores medarbejdere i Gribskov Kommune er i fuld gang med at lære den nye lov at kende og blive klar til 1. januar. Det kommer til at tage lidt tid at få Barnets Lov ind under huden, men de grundlæggende ting er på plads, og jeg har stor tiltro til, at vi er klar, når den træder i kraft.”

Det fortæller Trine Egetved, som er formand for Udvalget for Skole, Børn og Familie i Gribskov Kommune, og som følger arbejdet med den nye lovgivning.

Trine Egetved (C) (Pressefoto)

Borgerpanel skal bidrage til god implementering

Med Barnets Lov er intentionen at styrke inddragelsen, og derfor bliver dialogen vigtig, fortæller næstformand i Udvalget for Skole, Børn og Familie Tue Villebro:

”Det er positivt, at Barnets lov betyder mere inddragelse og et stærkt fokus på at sikre, at barnets og den unges perspektiv høres og inddrages i sagsbehandlingen. Det er i tråd med vores overordnede ambition i Gribskov om at møde borgerne, hvor de er, som bl.a. også kommer til udtryk ved, at vi har etableret et borgerpanel på det sociale børneområde. Den nye lovgivning betyder også, at indsatser kan sættes hurtigere i gang, og at løsninger for familien kan prøves af. Der bliver det vigtigt med dialog, og at vi afstemmer forventninger med familierne om, hvordan vi gør det på fornuftig vis.”

Tue Villebro (V) (Pressefoto)

Gribskov Kommunes borgerpanel på det specialiserede børne- og ungeområde er et forum, hvor kommune og borgerrepræsentanter er i løbende dialog om, hvordan forskellige tiltag på området opleves – herunder tiltag i forbindelse med implementeringen af Barnets lov. Borgerpanelet mødes cirka fire gange årligt. Første gang var i november i år.

Læs mere på ny hjemmeside

Du kan læse mere om implementeringen af Barnets Lov i Gribskov Kommune på gribskov.dk/barnetslov. Er du interesseret i, hvilken betydning loven får for din egen sag i kommunen, er du altid velkommen til at spørge din rådgiver. 

Kender du Barnets Hus?

Barnets Hus i Græsted er et af de steder i Gribskov Kommune, som tilbyder hjælp og støtte til familier med førskolebørn, og som rådgiverne i Familierådgivningen kan henvise til, når der skal sættes særlige støtteindsatser i gang. Barnets Hus tilbyder bl.a. forløb til familier, både individuelle samtaler og gruppetilbud. Barnets Hus tilbyder også forældreforløb og forløb hvor du bliver klogere på samspillet med dit barn.

(udgivet d. 14 dec. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *