DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Arbejdet for at få en økonomi i balance fortsætter

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Gribskov Kommunes økonomi er presset. Der er sat fokus på en langsigtet løsningsmodel, hvor flere parametre skal trække i den rigtige retning. Tæt månedlig opfølgning kombineret med langsigtede tiltag og den ny økonomiaftale skal alle bidrage til balancen. Disse emner bliver omdrejningspunkt på Økonomiudvalgets sidste møde før sommerferien, som finder sted i næste uge, skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

Økonomien er under pres i stort set alle landets 98 kommuner. De grundlæggende årsager er fortsat generelt stigende udgifter på ældreområdet og det specialiserede socialområde, hvor særligt udgifterne til det specialiserede socialområde stiger markant. 

Gribskov Kommunes økonomi er som bekendt meget påvirket af disse forhold. Det er ikke nyt, og gennem de senere år har der været iværksat tiltag, som skal bringe økonomien i balance. Tiltagene har virket, men stigningen i antal og omfanget af hjælp er steget mere.

Det er stadig en meget aktuel problemstilling, som optager Økonomiudvalget, og på det kommende økonomiudvalgsmøde, som er det sidste før sommerferien, vil der blive fulgt op på de tiltag, som allerede er i gang samt på det videre langsigtede budgetarbejde:

”Her i 2024 ser vi med vores første budgetopfølgning, at der fortsat er et stykke vej, før vi kan sige, at vi er i mål. Med udgifterne til det specialiserede socialområde, der stadig stiger mere end vores øget budget og de igangsatte tiltag, er vi optagede af, at vi skal se på et langt sejt træk, hvor vi fokuserer på flere indsatsområder, for på den måde at fremtidssikre vores økonomi. Første skridt er en meget konkret og effektiv månedlig budgetopfølgning, som blev vedtaget på økonomiudvalgsmødet i maj” siger borgmester Bent Hansen og fortsætter: ”Opfølgningen skal give os mulighed for at handle prompte de steder, hvor vi kan se, at det vil give mening af stoppe op eller omfordele.”

Bent Hansen (V) Borgmester, Gribskov Kommune (pressefoto)

Sammen med den konkrete opfølgning vil man se på langsigtede løsningsmuligheder, der på sigt kan skabe den nødvendige balance. I flere og flere kommuner arbejdes der med langsigtet budgetlægning, og behovet for denne tilgang stiger i takt med, at udfordringerne for kommunerne med en presset økonomi og arbejdskraftsmangel bliver stadigt tydeligere. Det arbejde har byrådet også sat i gang for Gribskov Kommune.

”Der er behov for langsigtede og bæredygtige løsninger, som ikke kan findes ved at fortsætte den et-årige budgetlægning med kortsigtede sparekataloger. Vores velfærd står ved en skillevej, det må vi erkende. Generelt er vi i byrådet allerede gået i gang med en proces, hvor vi har det lange lys på. De udfordringer, som vi ser i dag, vil fortsætte. Vi ved, at ressourcerne bliver mindre og udfordringerne større. Derfor har vi fokus på at se langt – det gælder både i forhold til at finde nye veje i vores opgaveløsning men i høj grad også allerede nu at se på de virkemidler, som kan være med til at ruste os til fremtiden”, siger viceborgmester Trine Egetved.

Trine Egetved (C) (Pressefoto)

Konkret er der lagt en plan for budgetprocessen frem mod 2030, som startede allerede i april, hvor fagudvalgene har drøftet fremtidsperspektiver og hvilke virkemidler, der på deres områder kan medvirke til at imødekomme udfordringerne. I august 2024 vil man på et budgetseminar samle op på dette arbejde, og kommunens administration vil lægge budgetforslag frem for 2025-2028, som er en fortsættelse af den to-årige aftale, der blev besluttet sidste år. I efteråret og fremgennemføres en proces for inddragelse af borgere, og arbejdet med de langsigtede løsninger fortsætter i fagudvalgene. 

Formålet med denne proces er at finde langsigtede og bæredygtige løsninger, som skal besluttes i efteråret 2025 ift. budget 2026-2029.


Ny økonomiaftale mellem regeringen og KL
Den nye økonomiaftale, som er indgået mellem regeringen og KL beskrives af KL som historisk god og et sporskifte for vores velfærd. Aftalen indeholder netto 3,2 mia. kr. til lokal velfærd, som kan anvendes til at fastholde serviceniveauet. Når det er sagt, så er det erfaringen, at resultatet af aftalen vil afhænge af udmøntningen og fordelingen mellem de 98 kommuner.

”Vi har en forventning om, at den nye aftale vil hjælpe, men den vil på ingen måde kunne løse det hele. Derfor er jeg meget fortrøstningsfuld i forhold til, at den skarpe budgetopfølgning sammen med det langsigtede blik og den hjælp, som økonomiaftalen bringer, som helhed vil løfte os ind i en fremtid, hvor vi har en økonomi, der er i balance. Det, som vi må forstå, er, at det ikke kan ske i morgen – der er brug for tid”, slutter borgmester Bent Hansen.

(udgivet d. 19 jun. 2024)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *