DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Forebyggelse af Covid19 (coronavirus): Første Karantæne i Gribskov Kommune.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Der er tale om personer, der har været i kontakt med en person, der har haft ophold i et af de berørte lande. Vedkommende, der nu er testet positiv for Covid19, bor ikke i Gribskov Kommune, men har været i kontakt med personer, som er bosat i kommunen.

Sundhedsstyrelsen har sendt nye anbefalinger ud til alle kommuner. Fokus er på at inddæmme smitte bedst muligt med det formål at beskytte særligt udsatte og sårbare borgere. Anbefalingerne medfører en række nye skærpede foranstaltninger på bl.a. plejeområdet. Der er fortsat ingen borgere i Gribskov Kommune, der er smittet, men sundhedsmyndighederne har for første gang anvendt karantæne som forebyggende foranstaltning i kommunen.

Gribskov Kommune er i gang med at implementere de nye anvisninger fra Sundhedsstyrelsen. Først og fremmest er der fokus på at styrke den forebyggende indsats og inddæmme smitterisikoen for Covid19 (coronavirus) for at beskytte udsatte og sårbare grupper. De foreløbige opgørelser viser, at ældre og borgere med kronisk sygdom som f.eks. hjerte-karsygdomme, sukkersyge, kroniske lunge- eller luftvejssygdomme eller kræftsygdom kan have en risiko for at blive mere syge ved smitte med coronavirus.

Det nye fokus retter sig mod personale på sundheds- og ældreområdet, men gælder alt personale, det har direkte borgerkontakt.

”Det handler bl.a. om, at alle medarbejdere, der har rejst i risiko-områder skal blive hjemme i 14 dage efter, de er rejst ud af risiko-området, ” siger kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen og fortsætter:

”Vi følger de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen og KL giver os for på bedst mulig måde at begrænse og inddæmme smitte med Covid19. . Dertil overvejer vi, om der er behov for yderligere tiltag. Som eksempel kan jeg nævne, at vi fremover undlader at give hånd”.

På nuværende tidspunkt er der ikke eksempler på medarbejdere, der er omfattet af karantænekravet. Men der er en lokal familie, som er sat i karantæne på grund af tæt kontakt med en person, der er kommet hjem fra et risikoområde og er blevet syg med Covid19.

”I talende stund har vi ingen registrerede smittede i Gribskov Kommune, og den pågældende familie, som er i karantæne, har ingen symptomer. Vi følger situationen nøje og har tæt kontakt til både sundhedsmyndighederne og den skole, som børnene går på. Karantæne er en væsentlig del af inddæmningen og begrænsningen af smitte. Derfor kan vi forvente at se flere eksempler på brug af karantæne”, siger Sascha Volmer Sørensen.

Hvis behovet for brug af karantæne bliver omfattende, kan det betyde ekstraordinært højt fravær blandt kommunens medarbejdere. Det vil give et behov for at prioritere opgaveløsningen. Derfor er der også fokus på at se samlet på, hvordan de vigtigste opgaver i plejesektoren skal løses i tilfælde af forhøjet fravær.

”Der er vi slet ikke endnu. Men vi tager alle nødvendige forholdsregler og arbejder målrettet på at sikre den bedste beskyttelse for vores medarbejdere og de udsatte borgere. Vi vil løbende orientere borgere og pårørende om udviklingen. Og vi opfordrer alle til at følge med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor anbefalingerne opdateres løbende,” siger Sascha Volmer Sørensen.

Faktaboks om karantæne:

Der er tale om personer, der har været i kontakt med en person, der har haft ophold i et af de berørte lande. Vedkommende, der nu er testet positiv for Covid19, bor ikke i Gribskov Kommune, men har været i kontakt med personer, som er bosat i kommunen.

Personerne er en familie med både børn og voksne. Børnene er tilknyttet Nordstjerneskolen. Ingen af familiemedlemmerne har symptomer. Sundhedsmyndighederne vurderer derfor, at det på nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt at opspore yderligere. Der er således tale om forebyggende karantæne i 14 dage efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som lyder:

Der er set enkelte tilfælde af COVID-19 i Danmark. Myndighedernes strategi er at forsøge at inddæmme smitten. Dette gøres ved hurtigt at diagnosticere COVID-19, samtidig med, at der iværksættes intensiv opsporing og håndtering af personer, der har haft tæt kontakt med den smittede.
Karantæne anvendes, hvis man efter en grundig og konkret vurdering af den enkelte, vurderer at der er tale om høj risiko for, at den pågældende kan være udsat for smitte. Karantæne efter en individuel vurdering er både mere sikkert for samfundet, og rimeligt for den enkelte

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *