DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Måske stigning på vej i taksterne for Dagtilbudsområdet i Gribskov kommune.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Det politiske udvalg “Børn og Familie” i Gribskov kommune skal til deres næste møde mandag morgen d. 5 november 2018 kl. 07.00 bl.a tage en beslutning om en evt. stigning i taksterne for udvalget “Børn og Familie”s område fra 2019. Udvalget Børn og Familie behandler sagen for, at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen vedrører takster 2019 for udvalget Børn og Familie’s område.

Sisse Krøll Willemoes fra Nyt Gribskov er formand for udvalget.

Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende takster 2019 for udvalget Børn og Families område, som du kan se i tal i linket (BF takst 2019) sidst i dagsorden herunder.

Dagsorden for punkt 101 ser således ud:

101. Takster 2019 Børn og Familie

Sagsnummer: 00.30.04-G01-4-18

ResumeUdvalget Børn og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen vedrører takster 2019 for udvalget Børn og Familie’s område.

Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

  1. at godkende takster 2019 for udvalget Børn og Families område

SagsfremstillingUdvalget Børn og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

De foreløbige takster for 2019 blev godkendt ved Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 og her blev det samtidig anført, at der ville blive fremlagt nye takster for udvalget Børn og Familie’s område. Dette som følge af beslutninger i forbindelse med genåbning af budgettet, men også på baggrund af budgetaftalen 2019.

Det er et krav at takster skal besluttes og udmeldes senest 30. november hvis det skal have virkning fra 1. januar 2019. Derfor er det vigtigt at der træffes en beslutning på dette møde.

Administrationen har udregnet nye takster og de kan ses i bilag “Takster børneområdet 2019”.

Taksterne er påvirket af følgende ændringer:

  • Ændret åbningstid, der træder i kraft 1. april 2019. Herefter vil der være dagtilbud med enten 49,5 timer eller 52 timer åbent om ugen. Heraf følger at forældrebetalingen er differentieret
  • Lukning af dagplejens gæstehus pr. 1. april 2019
  • Opsigelse af driftsoverenskomst med Søborg pr. 1. juni 2019
  • Den udvidede åbningstid i to af kommunens institutioner bortfalder pr. 31. marts 2019
  • Udvidelse af antallet af lukkedage, idet dagtilbud vil være lukket (med nødpasning) mellem jul og nytår, mens der i fritidsordninger er lukket mellem jul og nytår samt 2 uger i sommerferien

Som følge af budgetændringerne vil taksten således være eet beløb i perioden 1. januar til 31. marts 2019 og et andet beløb i perioden 1. april til 31. december 2019. Det fremgår af vedlagte bilag.

Bilag

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *