DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: Lad os nu løse opgaverne sammen i stedet for besparelser uden inddragelse

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af byrådsmedlem Trine Egetved (C), Gribskov Byråd:

Lad os nu løse opgaverne sammen i stedet for besparelser uden inddragelse !

På seneste møde i Børn, Idræt- og Familieudvalget skulle der besluttes besparelser på ca. 9 mio. kroner stigende til 12 mio årligt.

Forslaget fra forvaltningen gik på lavere normering i specialtilbud, elevtalsafregning i stedet for fast pris til tilbuddene, flere børn i specialklasserne mv.

Et flertal i udvalget besluttede at stemme besparelserne igennem uden at sende det i høring. Altså uden at spørge dig, skolerne, eksperterne og organisationerne.

Den manglende inddragelse er i sig selv et hovedbrud, men det er spareøvelsen i den grad også. Fordi igennem de sidste 2 år har Gribskov sparet massivt på den almene skole, hvilket resulterer i, at færre børn kan inkluderes. Nu spares der så massivt på specialtilbud med forventning om flere forældreklager. Ja, du læste rigtigt. Man har kalkuleret med, at borgerne vil klage, men gør det alligevel.

Alene Det Konservative Folkeparti syntes, at udmøntningen af besparelsen skulle sendes i høring, så vi kunne få input fra f.eks. Skolebestyrelser, handicaporganisationer og andre høringsberettigede parter. Tænk, hvis nu de havde alternativer og bedre forslag ?

Derimod igangsatte flertallet en høring om, at centralisere specialtilbud. Helt uden at der er regnet på økonomien i den del.

Så først sparer man uden en høring og bagefter igangsætter man en ny organisering, som sendes i høring uden økonomiske konsekvensberegninger. Men dog med en viden fra udvalget om, at man skal se på omkostningerne i budgetforhandlingerne.

I min verden er det helt omvendt. Lad os nu få organiseringen på plads inden man trækker besparelser ned over hovedet på området uden at høre, om det er den rigtige måde pengene findes på.

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi at investere i forebyggelse, tidlig indsat, mindre bureaukrati og sund fornuft.

Der bruges SÅ mange penge på sager, som trækkes i langdrag til ingens glæde.

Når jeg hører eksempler fra familier, som får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste på flere hundredetusinder om året, fordi kommunen ikke kan/vil give den støtte, der skal til i den almene skole og forældre derfor skal stå stand-by til at hente deres børn, så bliver jeg simpelthen så ærgerlig.

Når børn i specialtilbud ikke kan få tilbud i FO på specielle vilkår, men skal kunne rummes i en almindelig FO. Hvad sker der så? Det lykkes ikke, og forældrene får tabt arbejdsfortjeneste, fordi deres børn skal hentes tidligt.

Vi er simpelthen nødt til at få et opgør med den form for kassetænkning og se på, hvad behovet er hos det enkelte barn og familie, og hvordan vi bedst løser det sammen med netop familien.

Hvad tænker du er billigst og bedst for både barn og kommunekassen ?

En støtte i klasse nogle timer om ugen, som måske koster 50.000-100.000 om året eller tabt arbejdsfortjeneste til en forældre, som skal stå klar til at hente et barn, hver gang barnet får det svært og ikke kan rummes? Jeg ved godt hvad jeg mener.

Selvfølgelig skal budgettet balancere, men pengene kan altså godt bruges bedre end man gør i dag.
Og det er vi i Det Konservative Folkeparti klar til at se på. Både før og efter valget. For vi arbejder for dig og for hele Gribskov.

Trine Egetved

Borgmesterkandidat

Det Konservative Folkeparti

Trine Egetved (C) (Pressefoto: Fotograf Nils Holm Christensen)

(d. 21 maj 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *