DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: Kystsikring er en statslig opgave

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg/pressemeddelelse fra Det Konservative Folkeparti i Gribskov kommune: Kystsikring er en statslig opgave.

Hos Det Konservative Folkeparti i Gribskov vil vi aktivt arbejde for en bedre kystsikring, som kan beskytte vores kyster, og fortsat gøre vores strande til attraktive udflugtsmål til glæde for både turister og fastboende. Vi sætter stor pris på alle de lodsejere langs Nordkysten, som lægger kræfter i at standse nedbrydningen af kysten.

Vi ønsker en kombination af fast kystsikring og sandfordring, så der opnås bedst mulige økonomi og virkning. Desværre handler det nuværende projekt om Nordkystens Fremtid kun om sandfodring. Der er udført mange nyttige undersøgelser, og det anbefales at benytte begge dele. Vi savner at se samlede anbefalinger, og vi savner at kende den samlede økonomi. Det går vi ud fra, at hver enkelt grundejer også gør.

Derfor mener vi, at projektet Nordkystens Fremtid skal rettes til, inden det fortsætter, så vi får en kombination af fast kystsikring og sandfordring. Og det er vores helt klare holdning, at hele udgiften til kystsikring ikke alene bør påføres lodsejere og kommune.  Lodsejere, som i forvejen betaler formuer i ejendomsskat, og kommuner, som i forvejen er overset i forhold til infrastruktur, statslige arbejdspladser mv.

Alle i Danmark har gavn og glæde af kysterne og strandene. Dette er ikke kun forbeholdt dem, der bor helt tæt på kysten. Derfor må der findes en statslig løsning for medfinansiering af kystsikring i hele landet, uden at Nordkysten igen overses. Det er vigtigt for kystturismen i Danmark, og det er en vigtig indtægtskilde for hele vores land.

På vegne af Det Konservative Folkeparti i Gribskov

Trine Egetved (Byrådsmedlem )

Hasse Højmark (bestyrelsesmedlem) 

(d. 2 nov. 2020)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *