DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: Havmiljøet blev den store taber

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen:

Havmiljøet blev den store taber.

Det kystnære havmiljø blev den store taber, da et stort flertal i Gribskov Byråd tirsdag den 10. november besluttet at fylde Nordkysten med mindst 2.4 mio. m3 sand, og yderligere 780.000m3 hvert 5. år.

Jeg forstår det faktisk stadig ikke, og det virker helt uvirkeligt at nogle partier kun tænker sandstrande, og sommerturisme, men er total ligeglade med hvad der foregår under havoverfladen. Jeg har i årevis prøvet at råbe om at sand i disse mængder er ødelæggende for det kystnære havmiljø, sandet vil når det føres tilbage i havet dække de små rev som er tilbage på Nordkysten. Det rammer også de få områder der findes med ålegræs, disse områder vil forsvinde ganske hurtigt. 

Biologer som ved lidt om Øresund, og den sydlige del af Kattegat advarer kraftigt imod at forsyne Nordkysten med så store mængder sand, bl.a. Jens Peder Jeppesen fra Øresundakvariet, som ivrigt har fulgt med i debatten vedr. sandsugning og sandfodring i Nordsjælland. Kun Dansk Folkeparti og løsgænger Betina Sølver støttede DF-forslaget om at sætte projektet på pause. 

Det virkede lidt som om andre byrådsmedlemmer slet ikke havde lyst til at tale miljø, noget som ellers fylder rigtig meget i både udvalg og i byrådet, det skete bare ikke den 10. november 2020, som må siges at være en trist dag for Havmiljøet på den Sjællandske Nordkyst. 

Alene i de områder sandet skal tages fra, vil der med stor sandsynlighed ske omfattende iltsvind, meter dybe huller som aldrig vil blive fyldt med sand eller grus, men blot være helt døde huller i havbunden.

Det kan ligeledes undre mig at al hårdkystbeskyttelse er fjernet fra projektet, første skridt skete den 18. juni 2018, hvor et flertal i byrådet besluttet at fjerne alle hårde anlæg fra projektet, og lade det være op til den enkelte grundejer at beskytte sin ejendom med faste anlæg. Kystnære stenrev bør efter min mening indgå i Nordkystens Fremtid, som en del af kystsikringen, og ikke mindst for at skabe mere biodiversitet, og hjælpe det kystnære havmiljø. 

Jeg og Dansk Folkeparti forsætter kampen for at få etableret stenrev ved de mest udsatte strækninger på Nordkysten. Det er samtidig lidt komisk at byrådet har nedsat et tema-udvalg som skal arbejde med FN’s Verdensmål, herunder Livet i havet. 

Det giver ikke mening at byrådet eller tema-udvalget ikke sætter bremsen ned, og netop inddrager projektet i arbejdet med FN’s Verdensmål, så spørgsmålet er om dette tema udvalget skal sløjfes, eller om formanden ønsker at bruge disse Verdensmål i de fremtidige beslutninger som byrådet træffer. 

Dansk Folkeparti fik i budgetforhandlinger i 2019 afsat midler til et kystnært stenrev ved Rågeleje i 2023, men dette er langt fra nok. Vi mener der bør findes mindst 5-7 steder mere, hvor der skal etableres større eller mindre stenrev. 

Både i Helsingør og i Halsnæs kommuner er der foreninger der arbejder for at få etableret kystnære stenrev, sådan en forening er endnu ikke etableret i Gribskov, men jeg forventer det kun er spørgsmålet om tid før dette også sker i Gribskov. 

Dansk Folkeparti vil forsætte kampen for et bedre kystnært havmiljø, modsat mange andre i Gribskov Byråd.

Brian Lyck Jørgensen (O)

Dansk Folkeparti 

Byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen (O) (Pressefoto)

(d. 24 nov. 2020)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *