DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: For Socialdemokraterne er den nære velfærd udgangspunktet i den nye budgetaftale i Gribskov

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg / pressemeddelelse fra byrådsmedlem Pia Foght (A) Gribskov Byråd:

2. behandling budget 2021-24 – Økonomisk stabilitet for at styrke grundlaget for den nære velfærd.

Byrådet indgik en 2-årig budgetaftale i 2019 for årene 2020-21. Den står vi socialdemokrater ved og det betyder, at der ikke i år laves ændringer i den 2. årige budgetaftale.
For Socialdemokraterne er den nære velfærd udgangspunktet i denne 2. årige aftale.

I nuværende byrådsperiode har der været flere sparerunder og tilpasninger af budgettet, som har præget både kvaliteten og trivslen i vores borgers og medarbejders dagligdag.

Derfor valgte socialdemokratiet at stå ved dette 2. årige budget, der skal skabe balance og stabilitet i vores økonomi. Vi vil, at der skabes et solidt fundament for den nære velfærd og dermed ro og udvikling på alle kommunale områder. Her er vi ikke mindst optaget af vores ældre medborgere, vores børn og borgere på socialområdet.

Derfor var det vigtigt for socialdemokratiet at have fokus på den nære velfærd i budgetaftale 2021 med bl.a.:
at besparelsen på dagplejen fjernes.
at der er tilføres 2.mio. til ældre -og sundhedsområdet, herunder fokus på demens og demensstrategien fremover evalueres en gang om året.
at der nedsættes en arbejdsgruppe med elever og fagpersonale, der skal komme med bud på fremtidens 10.klasse.
at der sikres godt arbejdsmiljø for kommunens ansatte. Der rapporteres fremover årligt til Økonomiudvalget
Men også at der i aftalen er nævnt nyt museum i Gilleleje.

Da vi har nået serviceloftet, er det vigtigt, hvordan vi med anlægskroner kan fremme muligheder og støtte op på velfærdsområderne.

Her kan nævnes etablering af Sundhedsfagligt Hus. Hvor vi samler fagligheder og styrker kvalitet. Udvikling af vores skoler/dagtilbud og styrkelse af sundhedsområdet.

På kulturområdet vil vi fortsat arbejde for blandt andet et museum i Gilleleje, kulturpas til vores børn/unge.
Men også arbejde målrettet for Erhverv/oplevelsesøkonomi, der kan skabe arbejdsgrundlag for vores borgere.

På udvikling, by og land (UBL) skal vi fortsætte et stort fokus på arbejdet med miljø, byudvikling og cykelstier.

På vores arbejdsmarksområde (BU) skal vi fortsat have fokus på, hvordan vi bedst muligt hjælper vores borgere i de situationer, hvor der er behov for rådgivning og hjælp.

Disse nævnte fokusområder, skal blandt andre lige så vigtige områder, være med til at opbygge og sikre et bæredygtigt grundlag, for at fastholde og tiltrække nye skatteborgere over alt i Gribskov Kommune.

Socialdemokraterne vil i et samarbejde i byrådet, forsætte arbejdet med at sikre et godt økonomisk grundlag, der skal være med til at skabe ro og stabilitet omkring den nære velfærd og sundhed til alle , men med særlig fokus på vores børn, ældre og sårbare borgere. Så Gribskov er et godt sted at bo og leve i.

Pia Foght

Gruppeformand, Socialdemokratiet

Gribskov Byråd

Byrådsmedlem Pia Foght (A)
(Pressefoto)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *