DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Dansk Håndværk: Din lokale håndværker forbereder sig på krise

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

De små håndværksvirksomheder er helt bevidste om, at økonomien når som helst kan vende. De har allerede oplevet de første tegn på at ordretilgangen ikke er, hvad den har været, og derfor er lederne i fuld gang med at forberede sig på, at det kan blive nødvendigt med ændringer i driften.

– Vi kan mærke, at der er stor usikkerhed om den økonomiske situation og om hvordan fremtiden kommer til at se ud. Der er sket et klart skifte i de emner de lokale håndværkere beder om juridisk rådgivning om. Nogle har allerede oplevet en tilbagegang, men de fleste forsøger ganske enkelt at være på forkant af udviklingen, så de kender deres muligheder og begrænsninger. De søger råd om, hvad de må gøre og hvordan de i givet fald skal gøre det, hvis det bliver nødvendigt, fortæller chefjurist i Dansk Håndværk Susanne Oldenburg

Et hurtigt skift

Mens arbejdsgiverforeningen for et år siden blev bedt om råd i forbindelse med tilbudsgivning, licitationer og spørgsmål om ansættelser, er vægten i dag på regler om opsigelser, tidsbegrænsede ansættelser og mulighed for at lave arbejdsfordeling.

– Det gik ret hurtigt hen over januar og februar, hvor vi så en stigning i den type henvendelser. Men det er ikke et udtryk for at virksomhederne rent faktisk er presset af den økonomiske tilbagegang – endnu. Det er vores indtryk, at de lokale virksomhederne forbereder sig på det, der ser ud til at komme. Og ud fra den betragtning er det et sundhedstegn. Det betyder nemlig at virksomhederne denne gang ikke bliver fanget på det forkerte ben, sådan som vi så det efter den pludselige vending op til finanskisen. Man ser flere måneder frem og gør klar til at kunne træffe de nødvendige beslutninger på en ordentlig og velovervejet måde, vurderer Susanne Oldenburg.

Tør ikke binde sig

Kendetegnene for håndværksmestrenes overvejelser er også, at en del forsøger at mildne overgangen for de ansatte. Flere forhører sig om reglerne i forbindelse med arbejdsfordeling, muligheder for efteruddannelse af de ansatte eller udlejning af overflødige medarbejdere til andre virksomheder for en periode:

– Man arbejder tæt sammen i de lokale virksomheder og har derfor også et personligt forhold, der betyder at arbejdsgiver vil gøre meget for at undgå afskedigelser af gode medarbejdere. Spørgsmålet er om det kan undgås, når de også skal tage hensyn til virksomhedens drift. Overvejelserne gælder også lærlinge, som langt de fleste sætter en ære i at uddanne. Men vi kan mærke at usikkerheden på det område betyder, at man er ved at blive forsigtig med at tage nye lærlinge. Andre tør ikke binde sig for en hel uddannelsesperiode, så de forhører sig om reglerne for at tage lærlinge ind på korte aftaler, forklarer chefjuristen.

Byggebranchen oplevede allerede den første nedgang i beskæftigelsen i slutningen af sidste år. Men når der endnu ikke er registreret begyndende arbejdsløshed indenfor branchen, skyldes det ifølge Dansk Hånværk at nogle virksomheder stadigt mangler folk til projekter, som er i gang eller står i ordrebogen. Så i en overgang kunne de overtage de medarbejdere, som andre i branchen sagde farvel til.

(Pressefoto: Dansk Håndværk)

Dansk Håndværk er arbejdsgiverforening for 1000 små og mellemstore virksomhederinden for håndværk, byggeri, og industri – læs mere på www.dhv.dk

(udgivet d. 23 mar. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *