DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Borgere med støttestrømper kommer i klemme: Gribskov Kommune efterspørger mere klare regler

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Ankestyrelsen har ændret reglerne for, hvordan kommunerne skal vurdere en borgers behov for kompressionsprodukter som f.eks. støttestrømper. Ændringen betyder, at mange fremover må gå forgæves hos kommunen. Gribskov er blandt de kommuner, der har sendt et opråb til ministeren.

Kompressionsprodukter er betegnelsen for strømper, ærmer eller andet stramtsiddende tøj, der modvirker væskeophobninger i arme eller ben ved at lægge pres på huden og hjælpe kroppen med at få blodet tilbage til hjertet. Brugen skal ordineres af en læge, og for mange mennesker bliver kompressionsproduktet en livslang ledsager.

Tidligere har borgere, der er blevet henvist fra hospitalet eller deres læge, fået bevilget kompressionsproduktet hos kommunen. Men nu har Ankestyrelsen ændret praksis, som betyder, at kommunen ikke har de samme muligheder, og i langt størstedelen af tilfældene må give afslag.

Det nye krav til kommunerne er, at der i vurderingen af den enkelte borgers behov, også skal foretages en vurdering af det primære formål med kompressionsproduktet – for at fastslå, om det er kommunen, der kan bevilge det.

Er det primære formål at forbedre, vedligeholde eller forhindre forringelse af det aktuelle funktionsniveau, er det ikke kommunens bord, men regionens. I alle andre tilfælde, dvs. hvor der er tale om, at en person har en varig funktionsnedsættelse, kan det betragtes som et hjælpemiddel, hvis det medfører en væsentlig lettelse i dagligdagen. I så fald kan det bevilges af kommunen som hidtil.

Skaber usikkerhed for borgeren

Gribskov Kommune foretager altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers ansøgning og behov, men det nye er det fodarbejde, der skal gøres for at afdække formålet.

Og det skaber usikkerhed for borgerne og en masse ekstra administration, fortæller Helle Lund, formand for Udvalget for Ældre, Social og Sundhed i Gribskov Kommune:

”Problemet er, at det primære formål med kompressionsbehandling i langt de fleste tilfælde er behandling, ud fra kommunens vurdering. Dermed kan det ikke betragtes som et hjælpemiddel. Kommunen vejleder borgeren om at henvende sig til hospitalet eller egen læge, hvis de får afslag hos os, men dermed er det lagt over til borgerne selv at opsøge hjælpen. Dertil kommer det ekstra administrative arbejde, der følger med, når vi som kommune skal afklare formål ved at tale med borgeren og deres læge og indhente andre oplysninger. Den løsning kan ingen være tjent med.”

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed er ikke tilfreds med situationen og har derfor taget initiativ til et brev til de relevante ministre, så der kan komme mere opmærksomhed på problematikken.

”Vi ønsker som minimum, at der kan ske en afklaring af, hvem der håndterer hvad og hvordan. Og at kommunerne får nogle mere klare retningslinjer i forhold til vurderingen. Det er ikke rimeligt, at en borger, der bare har brug for støttestrømper i hverdagen, skal kastes ud i en lang proces for at få det bevilget. Risikoen er, at borgeren opgiver og selv ender med regningen. Eller at de simpelthen vælger det fra, og så ser vi dem igen et år efter, hvor deres problemer er blevet forværret, og opgaven blot er blevet endnu større. Det er uheldigt, at borgerne bliver fanget, fordi deres behandling består af kompression fremfor sædvanlig medicin”, fortæller næstformand i udvalget Pia Foght.

Hillerød Kommune har også skrevet til ministeren om problemet, og en del af kritikken går på, at Ankestyrelsens ændring af praksis alene bygger på en nyfortolkning af eksisterende lovgivning, og at sundhedsvæsenet ikke har været involveret i at implementere ændringen i praksis.

I et svar fra social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, lyder det, at regeringen er opmærksomme på problemstillingen og den forvirring, som meddelelsen fra Ankestyrelsen har givet. Det giver dog ikke anledning til lovændringer, og det understreges, at tvivl om myndighedsansvaret mellem kommune og region ikke må komme borgeren til last.

”Der er ikke kommet et svar, vi rigtig kan bruge til noget. Men hvis man fra Ankestyrelsens side mener, at kompressionsprodukter som et behandlingsredskab er regionens ansvar, så bliver det i praksis dem, der skal overtage stort set alle sager. Og så ønsker vi, at de kommer på banen med en plan, så borgerne bliver hjulpet og ikke skal komme i klemme mellem to myndigheder”, slutter udvalgsformand Helle Lund.

Helle Saugmann Lund (pressefoto)

(udgivet d. 13 sep. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *