DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

BLISTRUP: Byrådet i Gribskov Kommune har besluttet at lukke Udsigten Plejecenter

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Der har gennem længere tid været begrænset søgning til Udsigten plejecenter, flere af plejeboligerne har i perioder stået tomme, og der forventes færre beboere over tid. Derfor har Byrådet besluttet at lukke Udsigten Plejecenter.

Byrådet har på møde den 2. maj 2023 besluttet at lukke Udsigten Plejecenter med fraflytning senest i starten af 2024.

En eventuel lukning af Udsigten Plejecenter blev sendt i høring af Udvalget for Ældre, Social og Sundhed d. 14. marts, og det er på baggrund af denne høring, at Udsigten Plejecenter nu besluttes lukket.

Baggrunden for lukningen er, at der gennem længere tid har været begrænset søgning til plejecentret, og flere af plejeboligerne har i perioder stået tomme. Der forventes endnu færre beboere over tid og ringere mulighed for aktiviteter.

Dertil kommer, at plejecentrets lille størrelse og indretning gør, at det ikke er attraktivt at drive for nye plejeleverandører. Det viser den indledende markedsdialog med potentielle tilbudsgivere, som blev sat i gang på baggrund af det nuværende genudbud af plejecentre i kommunen inklusive demensdagcentret Holbohave.

De indkomne høringssvar er taget med i beslutningen, og kommunen har stort fokus på, at beboere og pårørende føler sig taget ved hånden igennem processen.

Beboere og pårørende har fået direkte besked om beslutningen.

Fokus er på den gode flytning

Helle Lund, udvalgsformand for Ældre, Social og Sundhed fortæller, at fokus nu er på at give alle involverede den størst mulige tryghed under flytteprocessen.

”Byrådet er blevet enige om at lukke Plejecenter Udsigten. Vi er nået frem til, at det er den rigtige beslutning på baggrund af administrationens anbefaling og de indsendte høringssvar, der vurderer, at fordelene ved en lukning opvejer ulemperne. Det er aldrig en lille sag at skulle flytte – det anerkender vi fuldt ud. Derfor er vores fokus nu at sikre, at processen for Udsigtens beboere bliver så tryg som mulig.”

Helle Saugmann Lund (pressefoto)

Næstformand Pia Foght uddyber, at beslutningen om en lukning med en kort tidshorisont i det lange løb vil tilgodese plejehjemsbeboerne på Udsigten – sammenlignet med en lukningsmodel, der forløber over en længere årrække:

”Da boliger i perioder har stået tomme og der ikke er udsigt til, at flere flytter til, vil det med tiden betyde, at de tilbud og aktiviteter, der kan tilbydes på Plejecenter Udsigten, vil blive ringere og ringere. Og hvis Udsigten er uforholdsmæssigt dyr at drive, vil det jo samtidig have betydning på den samlede økonomi for området. Det betyder, at en lukning med en kort tidshorisont, hvor man skal fraflytte senest i starten af 2024, vil være til fordel for plejehjemsbeboerne i det lange løb. Vi er taknemmelige for de indkomne høringssvar, der har kvalificeret vores beslutning, og nu er det vores vigtigste opgave at hjælpe alle godt videre.”

Pia Foght (A) (pressefoto)

Hvordan forløber flytteprocessen?

Gribskov Kommune håndholder flytteprocessen og forsøger at tilpasse hjælpen til beboerne og pårørendes ønsker og behov. Der ydes fremskudt boligvisitation for at hjælpe beboerne med at vælge en ny plejebolig på et andet plejecenter. Gribskov Kommune ønsker, at beboere og pårørende skal føle sig trygge i processen, og vil sørge for grundig information og vejledning hele vejen igennem.

Hvis en beboer har et ønske om at flytte til et specifikt plejecenter, som kommunen anviser borgere til, vil kommunen kunne anvise ledige boliger til de personer, som har størst behov for den pågældende bolig. Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på, at borgerne fra Udsigten har et stort behov for afklaring af hensyn til deres tryghed omkring fremtiden.

Ønsker en beboer at flytte til en friplejebolig, dvs. på et såkaldt friplejehjem, vil Boligvisitationen give friplejecentret besked om, at beboeren ønsker at blive optaget på ventelisten til friplejecentret. Det er friplejecentret, der selv administrerer deres venteliste.

Reglerne om frit valg giver også mulighed for, at man kan flytte til en plejebolig i en anden kommune, hvis man ønsker.


Kommunens administration planlægger, at medarbejdere fra boligvisitationen og ydelsescentret vil komme forbi på Udsigten for at hjælpe og rådgive beboerne, så de kan finde frem til den rigtige plejebolig for dem hver især. Medarbejderne kan hjælpe med ansøgning til plejebolig, ansøgning om indskud og evt. flyttehjælp. De vil ligeledes hjælpe beboere og pårørende med det praktiske i forbindelse med flytning.

Fakta om Udsigten Plejecenter:
Plejecentret på Kirkevej 35 A-D i 3230 Græsted har 28 boliger, hvoraf de 21 pt. anvendes som plejeboliger, mens de sidste syv anvendes til midlertidige pladser. Plejen til beboerne varetages af Attendo, som Gribskov kommune har kontrakt med om driften af Udsigten.

(udgivet d. 3 maj 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *