DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Beskæring af buske og træer ud mod kommunale og private veje og fortove.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Orientering fra Gribskov kommune:

Beskæring af buske og træer langs vejen.

Læs om regler for beskæring af hække og træer ud mod kommunale og private veje og fortove.

Tegning med klippehøjder

Alle grundejere skal beskære deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove til en højde af minimum:

  • 4,20 m over cykelsti/kombineret fortov og cykelsti/kørebane
  • 2,80 m over fortov/græsrabat.

Bevoksningen må ikke dække skilte og ikke dække for vejbelysningen.

Er du i tvivl om skellets beliggenhed, kan det oplyses at eventuelle lysmaster ved fortovets bagkant sædvanligvis er placeret i fortovsarealet umiddelbart ved skel.

Manglende beskæring

Gribskov Kommune kan som vejmyndighed kræve ovenstående beskæring udført af grundejeren.

Hvis arbejdet ikke er udført indenfor en af vejmyndigheden fastsat frist, kan Gribskov Kommune lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på grundejerens bekostning.

Vil du vide mere om reglerne for vedligeholdelse af hække og anden beplantning langs veje, stier og fortove? Henvend dig hos Team Trafik og Ressourcer i Center for Teknik, Miljø

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *