DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Arla reagerer på afslutningen af den grønne trepart

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier
I forbindelse med afslutningen på den grønne trepart, udtaler Peder Tuborgh, CEO i Arla Foods følgende i en pressemeddelelse.

Gennem hele forløbet vi sagt, at Arla, Arlas landmænd og danskerne grundlæggende ønsker det samme: At vi har gode danske fødevarer af høj kvalitet og lavt klimaaftryk. Vi er overbeviste om, at vi kan nå vores klimamål ad frivillighedens vej. Det har vi en klar plan for, og det leverer vi på. Vi har i hele Arla Foods reduceret knap 1 mio. ton CO2e på 2 år – af egen drift og ved hjælp af data, rådgivning og økonomisk incitament. Det er, alt efter den præcise udregning, en stor del af den manko som det samlede danske landbrug skal levere i 2030. Alene i Danmark har vi reduceret med 0,21 mio. Tons de seneste to år.

Det er positivt at der nu er en bredt forankret aftale, som giver os mulighed for at se fremad. Vi kan se tydelige aftryk fra Landbrug & Fødevarer i aftalen, og det er har gjort et stort stykke arbejde med at lande en aftale sammen med regeringen og bl.a. Danmarks Naturfredningsforening.

Vores landmænd er allerede i gang med den grønne omstilling. Arla har skabt en økonomisk tillægsmodel for bæredygtighed for at støtte vores landmænd i at reducere klimaaftrykket på gården. Kort sagt: Jo flere klima- og bæredygtighedstiltag en Arla-landmand udfører, jo mere bliver han eller hun betalt for mælken. Hvert eneste år udfører vi klimatjek på alle gårde, en model der nu har spredt sig til resten af mejerisektoren.

Det er altafgørende for os, at landmænd der rent faktisk gør alt hvad de kan for at sænke deres udledninger, ikke bliver pålagt en afgift nu eller i fremtiden. Derfor er det afgørende, at en beskatningsgrundlaget for en CO2-afgift udelukkende baserer sig på de udledninger, der findes virkemidler til at fjerne. Hvis der skal være noget som helst incitament for at lave en grøn omstilling, så skal man ikke straffes økonomisk, hvis man tager de rigtige virkemidler i brug ude på gården. Vi er opmærksomme på, at det, som aftalen ser ud nu, kan få nogle konsekvenser for bl.a. vores økologiske landmænd, der pt. ikke har samme virkemidler til rådighed. Det skal vi have undersøgt nærmere.

Den grønne trepart anbefaler at man gennemfører den største omfordeling af jord i danmarkshistorien, og bl.a. udtager 250.000 hektar til ny skov og 140.000 hektar lavbundsjorde. Det er positivt, at placeringen af den udtagne jord afgøres lokalt, og at man i udvælgelsen fokuserer på multifunktionelle arealer, hvor udtagelsen både kan understøtte landbrug, biodiversitet og klimatilpasning.

Der er efterspørgsel i hele verden på mejeriprodukter, og med den befolkningstilvækst på kloden vi ser ind i, så kræver det op mod 50 procent flere fødevarer. De fødevarer vil vi gerne være med til at levere og på den måde sikre, at befolkningen på tværs af kloden får næringsrig mad produceret med så lavt aftryk som muligt.

Vi ser nu frem til at nærlæse anbefalingerne og at følge den kommende politiske proces.
(Pressefoto: Arla Foods)

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 8500 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland. Arla Foods er en af de førende aktører inden for den internationale mejeriverden, med kendte mærker som Arla®, Lurpak®, Puck® og Castello®. Arla Foods fokuserer på at levere mejeriprodukter fra bæredygtigt landbrug og drift, og er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

(udgivet d. 26 jun. 2024)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *