DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Ambitiøs ny plan: Antallet af indbrud i private hjem skal reduceres til en tredjedel af det nuværende niveau.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier
Ambitiøs ny plan: Antallet af indbrud i private hjem skal reduceres til en tredjedel af det nuværende niveau.

Her til morgen lancerer TrygFonden og Realdania sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd en ambitiøs indsats kaldet Bo trygt! Indsatsen skal reducere antallet af indbrud i private hjem i Danmark til en tredjedel af det nuværende niveau.

Ambitiøs plan:

Antallet af indbrud i Danmark skal reduceres markant

Der sker cirka tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i vores nabolande, og indbrud i eget hjem er i dag et tema, der påvirker danskernes tryghed i negativ retning og dermed deres livskvalitet. TrygFonden og Realdania igangsætter derfor nu sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd en ambitiøs indsats kaldet Bo trygt! Indsatsen skal reducere antallet af indbrud i private hjem i Danmark til en tredjedel af det nuværende niveau.

Sammenlignet med nabolande som Sverige, Norge og Tyskland sker der omkring tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark. Samtidig gør tanken om indbrud i eget hjem hver fjerde dansker utryg, og det går ud over den enkeltes livskvalitet. Sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd lancerer TrygFonden og Realdania derfor nu indsatsen Bo trygt!, der har den ambitiøse målsætning at reducere antallet af indbrud i private hjem fra over 29.000 til under 10.000 om året.

– I TrygFonden har vi siden 2012 samarbejdet med Det Kriminalpræventive Råd om forebyggelse af indbrud i private hjem, og her har nabohjælpsordningen været helt central. Vores fokus på indbrudsforebyggelse skyldes, at vi i vores nationale tryghedsmåling kan se, at netop indbrud i eget hjem er noget af det, der påvirker danskernes tryghed allermest i negativ retning, siger Gurli Martinussen, direktør for TrygFonden.

Det er bredden i samarbejdet bag Bo trygt!, der gør initiativet til noget særligt. Ambitionen er at komme 360 grader omkring problemstillingen, så vi angriber indbrudskriminaliteten fra alle sider.

– Vi ønsker at være med til at sætte nye normer for, hvordan vi i Danmark arbejder med indbrudsforebyggelse. Med det brede samarbejde bag Bo trygt! har vi potentialet til at skabe en grundlæggende forandring i den måde, hvorpå vi indretter vores boligkvarterer, bygger nye huse og sikrer vores eksisterende huse, så vi kan sænke indbrudstallet og øge danskernes tryghed. Den ambition flugter rigtig godt med Realdanias arbejde for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Vi ser meget frem til de nye løsninger og samarbejder, som Bo trygt!-initiativet bliver omdrejningspunkt for de kommende år, siger Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania.

Danskerne skal klædes på til at handle

En del af den nye ambitiøse plan mod indbrudskriminalitet i Danmark handler om at klæde danskerne på i forhold til, hvad de selv kan gøre for at forebygge indbrud i deres hjem. Fx er et af de mest effektive og veldokumenterede midler mod indbrud bedre sikring af vinduer og døre, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg.

Ved at give danskerne større viden om indbrudsforebyggelse og dermed gøre dem i stand til selv at handle, er målet med Bo trygt! også at øge trygheden. Og større tryghed vil samtidig betyde større livskvalitet.

– Øget livskvalitet er også målet, når vi i Bolius rådgiver de danske boligejere. Foruden at være videnscenter på bygge- og boligområdet har vi daglig kontakt med rigtig mange danskere og ved, hvad de, der bor i hus, efterspørger og går op i. Vi er med i Bo trygt! som en vigtig spiller i forhold til at nå ud til danskerne. Et indbrud er en stor krænkelse for dem, det går ud over, og vi glæder os til sammen med de øvrige Bo trygt!-parter at indbrudssikre danskernes hjem, så de ikke unødigt skal bekymre sig over risikoen for indbrud, siger Ulrik Heilmann, administrerende direktør i Bolius.

Kampen mod indbrud skal ske på flere niveauer

I dag ved man allerede meget om, hvad der virker mod indbrud. Foruden bedre sikring af vinduer og døre er nabohjælp, hvor naboer i fællesskab passer på hinandens hjem, også et vigtigt og veldokumenteret middel. En undersøgelse viser, at to ud af tre indbrudstyve har oplevet at blive opdaget af en nysgerrig nabo.

For at nå i mål med Bo trygt!-indsatsens ambitiøse målsætning, skal der både i forhold til den enkelte borger og på et mere strukturelt niveau skabes nye normer for, hvordan vi i Danmark arbejder med indbrudsforebyggelse. Udover at hjælpe danskerne til selv at handle vil Bo trygt-indsatsen fx også se på, hvilke krav til produkter og byplanlægning der kan understøtte indbrudsfrie hjem i det hele taget. Tiltag mod hæleri, som er med til at holde tyvenes forretning i gang, og etablering af nye mærkningsordninger, som kan forebygge, at tyven bryder ind, vil også være blandt fokusområderne.

– Vi arbejder målrettet på at forebygge kriminalitet og øge trygheden. Foruden den omfattende viden om indbrudsforebyggelse vi har opbygget over årene, så er vi en medlemsorganisation, der organiserer en lang række af de centrale aktører på feltet. Vi er derfor i en unik position til at bygge bro mellem viden og praksis og sikre, at de initiativer, vi sætter i søen, både hviler på et solidt vidensgrundlag og har opbakning fra de relevante brancheorganisationer. Med Bo trygt! vil vi udnytte vores fælles kompetencer og viden, og samtidig se på, hvad der virker i andre lande. Og så inviterer vi alle, der deler vores vision om at reducere antallet af indbrud i Danmark, til at deltage i indsatsen, siger Henrik Dam, formand for Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere om Bo trygt! og bestil et gratis låsetjek påwww.botrygt.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *