Nyheder og informationer fra Gribskov – Klik her for flere

Ungeindsats i Gribskov: Flere i uddannelse og job.

Gribskov Kommune styrker sin indsats for at få flere unge i job og uddannelse ved blandt andet at samle fagfolk i ét center og give den unge én kontaktperson. Ungeindsatsen begynder 1. marts. Cirka 350 unge i alderen 14 til 29 år modtager et brev fra Gribskov Kommune denne uge. …

Klik her og læs mere

Gribskov kommune tilbyder 3 workshops til frivillige og foreninger i kommunen.

Workshop til frivillige og foreninger. Pressemeddelelse: Vi (Gribskov Kommune. Red.) tilbyder 3 fantastiske workshops til frivillige og foreninger i Gribskov kommune. Samarbejde på tværs (Pressefoto) Måske har I brug for at sætte fokus på bestyrelsesarbejdet eller måske brænder I for at skabe gode fællesskaber i foreningen. Tilmeld jer til et …

Klik her og læs mere

Gribskovs sygepleje får topkarakter.

Sygeplejen i Gribskov Kommune havde for nylig besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Her fandt styrelsen ingen fejl og kunne dermed konstatere, at der ikke er nogen problemer for patientsikkerheden. Det er en meget tilfreds udvalgsformand for Ældre, Social og Sundhed Birgit Roswall (V), der netop har læst rapporten fra det …

Klik her og læs mere

GRIBSKOV: Borgmesteren er oprigtigt bekymret over forslag til ny udligningsordning.

Bekymrende forslag til ny udligningsordning. Gribskov er en af de kommuner der igennem flere år har bidraget i debatten, og været stærkt kritiske overfor den nuværende udligningsordning. Borgmester Anders Gerner Frost er bekymret. Ikke bare Gribskov, men også utallige rapporter og forskere (se fakta nedenfor), har peget på fundamentale skævheder …

Klik her og læs mere

GRIBSKOV: Økonomiudvalget indstiller til byrådet om ekstra bevilling for at skabe en bedre balance i skoleøkonomien.

Skoleøkonomi: Ekstra bevilling skal hjælpe skolerne i Gribskov kommune. Økonomiudvalget har behandlet sag om skolernes pressede økonomi. På den baggrund indstiller Økonomiudvalget til Byrådet, at der gives en bevilling, som skal hjælpe med at skabe bedre balance i økonomien Den model, som et samlet Økonomiudvalg har anbefalet at gå videre …

Klik her og læs mere

Byrådets dialogmøde i Tisvilde er flyttet til Sankt Helene Feriecenter pga. mange tilmeldinger – nu er der ekstra pladser tilbage.

Bor du i Tisvilde/Tisvildeleje eller er du på anden vis aktiv og har interesse i udvikling af lokalområdet ? Gribskov Byråd inviterer til fælles dialog om Tisvilde/Tisvildeleje og omegn. På mødet vil vi sammen tale om de potentialer området har. NB: Mødet er flyttet til Sankt Helene feriecenter på grund …

Klik her og læs mere

Nyt hus til administration og sundhed i Helsinge by.

En mangeårig beslutning om at samle de administrative medarbejdere i Helsinge bliver nu en realitet. Ikke i et nyt rådhus, men på to matrikler i Helsinge. Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 20. januar. Ambitionen er, at det nye hus, som samler medarbejdere, også skal kunne bruges af borgerne, og …

Klik her og læs mere

HELSINGE: Ideindkaldelse for rækkefølgeplan for Troldebakkerne.

Gribskov Byråd ønsker at justere kommuneplanens bestemmelser for rækkefølgen i udbygning af byudviklingsområdet Troldebakkerne nord for Helsinge. Gribskov Kommune indkalder derfor ideer og forslag til planarbejdet i høringsperioden frem til d. 22 januar 2020. Du kan læse mere på dette link på kommunens hjemmeside: https://dokument.plandata.dk/85_9705592_1578397578065.pdf (Foto: Mediehuset Kattegat) (Foto: Mediehuset …

Klik her og læs mere

FORSØGSORDNING: Tandplejen holder åbent 11 gange om lørdagen.

GRIBSKOV: Tandplejen for børn og unge i Gribskov Kommune holder åbent om lørdagen 11 gange i 2020 for at gøre det lettere for forældre med travle hverdage at finde tid til tænderne. Det er i første omgang en forsøgsordning. Gribskov Kommune indfører lørdagsåbent i tandplejen for børn og unge fra …

Klik her og læs mere

Vuggestuer og børnehaver får lukkedage i uge 29 men ikke Dagplejen i Gribskov kommune.

GRIBSKOV: Fremover vil kommunens vuggestuer og børnehaver være lukket i uge 29 i sommerferien. Det skal kommunens dagplejere til gengæld ikke. Det har udvalget Børn, Idræt og Familie besluttet. Kommunens vuggestuer og børnehaver holder lukket i uge 29. Det besluttede byrådet i forbindelse med budgettet sidste år. Tirsdag skulle udvalget …

Klik her og læs mere