Det Gamle Posthus i Gilleleje søger kunstudstiller.

Gilleleje: KUNST I POSTHUSET – VIL DU UDSTILLE ? Sommerens kunstudstillinger i Det Gamle Posthus Vi har i år valgt, at sætte to udstillinger sammen med fokus på de mange kreative mennesker, der bor i Gilleleje. Den første er fra 31. maj til 27. juni og den anden fra 26. …

Klik her og læs mere

DEBAT: BLIVER DER NOGET FRIT VALG ?

Debatindlæg fra byrådsmedlem Birgit Roswall (Gruppeformand) og byrådsmedlem Knud Antonsen, der begge er valgt for Venstre i Gribskov kommune. BLIVER DER NOGET FRIT VALG ? Det er positivt, at der på mødet den 27. Februar i udvalget Ældre og udbud, var stor enighed om, at de foreslåede service forringelser der var lagt …

Klik her og læs mere

Gribskov: Enige udvalg beder administrationen genvurdere muligheden for at fastholde nuværende serviceniveau i hjemmeplejen.

Udvalg vil have sag om serviceniveau bedre belystEnige udvalg beder administrationen genvurdere muligheden for at fastholde nuværende serviceniveau i hjemmeplejen. Udvalgene Ældre og Udbud og Ældre, Social og Sundhed har valgt at sende forslag om reduceret serviceniveau på hjemmeplejeområdet tilbage til administrationen. Udvalgene beder administrationen vurdere, hvordan det kan være …

Klik her og læs mere

Propfyldt sal summede af ideer til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland: Blomsterne og bierne. Propfyldt sal summede af ideer til nationalparken. Der måtte hentes ekstra stole ind, da Nationalpark Kongernes Nordsjælland holdt informationsmøde tirsdag den 26. februar 2019. På mødet kunne man komme med ideer til den seksårige plan, som nationalparken er i gang med at lave. 55 …

Klik her og læs mere

Arla Foods: 290 mio. euro til andelshaverne.

​Beslutning: Der udbetales 290 millioner EUR til andelshaverne den 8. marts. Pressefoto af Arla Foods Repræsentantskabet stemte onsdag ja til bestyrelsens forslag om at udbetale hele årsresultatet til andelshaverne. Det betyder, at der udbetales 290 millioner euro som efterbetaling den 8. marts. Normalt fordeles resultatet på efterbetaling og konsolidering, men …

Klik her og læs mere

KICK-OFF MØDE om Visions- og helhedsplan d. 18 marts.

Visions- og helhedsplan. Gilleleje: Udvalget for Forebyggelse og Idræt har besluttet, at der skal udarbejdes en visions- og helhedsplan for Idrætsområdet i Gilleleje. Det drejer sig om området omkring Gilbjergskolen, afdeling Parkvej.Udvalget vil derfor gerne invitere alle interesserede foreninger og borgere til KICK-OFF MØDE mandag 18. marts 2019 kl. 19, …

Klik her og læs mere

Kirkeskib og børnebøf i Gilleleje kirke og i Sognegården.

Gilleleje: Arrangementet “Kirkeskib og børnebøf” er et nyt tiltag i Gilleleje kirke og i Sognegården, det henvender sig til de mindre børn og deres forældre, men alle er velkomne. Arrangementet på onsdag er det fjerede i rækken. Konceptet er, at man mødes i kirken kl 17.00 hvor sognepræst Ole Buchardt …

Klik her og læs mere

MOVIA: Ruteplanerne bliver genopsat ved stoppestederne.

Movia imødekommer bekymring. I den senere tid har man i pressen kunnet læse om bekymringer fra borgere, fordi Movia har besluttet at erstatte trykte køreplaner med mere præcis liveopdateret trafikinformation. I Movia gør det indtryk, når nogle af vores kunder oplever, at de får en mere besværlig adgang til den …

Klik her og læs mere

Gribskov: Høring af demensstrategi.

Høring af demensstrategi. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal d. 30 april 2019 vedtage en demensstrategi for Gribskov Kommune. Her kan du finde den strategi som er i høring. Du kan også finde oplysninger om hvordan og hvornår du kan give dit høringssvar til strategien. Pressefoto Demensstrategi til høring …

Klik her og læs mere

Alle Gillelejebørn skal kunne få dagtilbudsplads i byen.

Ekstraordinært udvalgsmøde d. 8 marts 2019. Udvalget Børn og Familie var enige i udgangspunkt om, at alle børn i alderen 0-6 år, der bor i Gilleleje, skal kunne få dagtilbudsplads i byen. Nu indkaldes der til et ekstraordinært udvalgsmøde fredag den 8. marts 2019, hvor udvalget på ny skal drøfte sagen. Udvalget Børn …

Klik her og læs mere