Indlæg: Bagvendt fremstilling af en positiv udvikling.

Bagvendt fremstilling af en positiv udvikling

I én af de lokale medier faldt jeg over overskriften ”Vi fik ikke én eneste ansøgning”, udtalt af en erhvervsdrivende i kommunen, som ikke har kunne tiltrække arbejdskraft efter behov. For det første vil jeg anføre at, ser man på udviklingen af ledighedsprocenten i kommunen og i Danmark som helhed over de seneste år, er det en meget positiv trentkurve. Vi har i dag en arbejdsløshedsprocent på 3,6 i Gribskov Kommune, hvilket ligge i den øverste 1/3 del af landets kommuner. Det er et flot lavt tal, som vi alle skulle glæde os over og samtidig søge at fastholde den gode udvikling. Det skal vi glæde os over. Det er godt for de berørte arbejdstagere, godt for virksomhederne og godt for Kommunens skattekiste.

Nu kan der være mange grunde til at nogle erhvervsdrivende ikke kan skaffe nye medarbejdere, som de måtte have behov for. Det kan bl.a. være at man ikke tilbyder løn & arbejdsforhold der matcher forventningerne, at man måske har forsømt at bidrage med lærepladser i tide, at man ikke sikrer en løbende fastholdelsespolitik internt i firmaet og dermed mister gode medarbejdere, at man ikke giver den fornødne tid til introduktion og fokuseret oplæring i jobbet, at man forsømmer det langsigtede samarbejde med jobcentrene med tilhørende muligheder for introduktionsforløb og andre jobrelaterede foranstaltninger, som kan sikre nye og mere uprøvede kræfter til arbejdsmarkedet m.v.

Jeg synes det er ærgerligt at der ikke synliggøres flere af de positive og gode historier der findes i Kommunen, men at man til stadighed fokuserer på de negative. Lad os få de gode historier fortalt vel vidende der jo altid er ting der kan gøres bedre.        

Jes E. Freisner

Jes E. Freisner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.